Budujme stát pro 4 0 . 0 0 0. 0 0 0  l i d í

Nadčasový národohospodařský program v nejznámější knize J. A. Bati

Reprezentativní publikace Jana Antonína Bati „Budujme stát pro 40 000 000 lidí“, jejíž náboj a entusiasmus je velice aktuální a
přínosný i v naší době, nehledě na hodnoty, které ukrývá ve svých myšlenkách a odvážných vizích. Vzhledem k významu autora i
publikaci samotné byl v dubnu 2013 vydán věrný reprint původní verze z roku 1937 o rozsahu 164 stran. Kniha je celobarevná, tištěná na kvalitním rustikálním papíru. Domníváme se, že osloví jak odborné kruhy tak čtenářskou veřejnost a vyvolá i širokou společenskou diskuzi.

Nejznámější Baťovo dílo je vlastně programem budování státu v krizových obdobích.

Nová kniha obuvnického krále Jana Antonína Bati

V Nakladatelství Marek Belza vyšla dne 27. srpna 2012 třetí z řady dosud nepublikovaných exilových spisů vynikajícího česko-
brazilského průmyslníka Jana Antonína Bati. Memoárový román Uloupené dílo je vlastně biografií slavné zlínské firmy a jejích
hlavních představitelů. Zahrnuje rozsáhlé období historie podniku v letech cca 1900 – 1945, tedy od počátků jeho průmyslové činnosti, přes období růstu navzdory všem krizím a historickým zvratům, až po ten konečný, který mu teprve zasadil smrtelnou ránu v podobě znárodnění. Nezaměnitelný a rázovitý Baťův styl psaní již čtenáři znají. Opět určitě nebudou zklamáni svižným vyprávěním s prvky zemitého slováckého dialektu.

Edice Lusitanica. Vázaná s přebalem, reprezentativní formát 173 x 245 mm, 384 stran textu a 48 stran fotografické přílohy.

Těžké časy

Román o dramatických událostech let 1938/39

Po několika svazcích, věnovaných osobnosti významného československo-brazilského průmyslníka, zahajujeme unikátní edici jeho
bohatého a dosud nikdy nepublikovaného literárního odkazu. Jsme velmi potěšení, že dlouholeté úsilí o Baťovu plnou právní
rehabilitaci a očištění jeho čestného jména konečně došlo naplnění. Román Těžké časy vyšel nejen v roce 110. výročí narození Jana A. Bati, ale též jako příspěvek nakladatelství k oslavám 90. výročí vzniku Československé republiky. Je ovšem také mementem k 70. výročí podpisu Mnichovské dohody a bezprecedentní zrady spojeneckých zemí spáchané na Československé republice. A to velmi případně, neboť se zaměřuje na kritické období těsně předválečných let 1938 – 1939. Snad s konečnou platností vyvrací léty petrifikované mýty kolem tohoto vlastence, kterého jsme, jak už to u nejlepších synů naší země bývá, vyštvali do emigrace a připravili se tak o plody jeho tvůrčího potenciálu. Vrátíme se do doby okolo Mnichova a nahlédneme do nejintimnější kuchyně zlínského podniku a jeho dělného týmu, odhodlaného bránit vlast do posledního dechu. Přímo u zdroje se seznámíme s politickým myšlením Jana Bati a s reáliemi dodnes poněkud tajemné druhé republiky. Dozvíme se, jak to bylo s onou tolik připomínanou Baťovou návštěvou u Göringa. Budeme svědky jeho zatčení gestapem i dramatickými okolnostmi emigrace jeho rodiny z obsazené vlasti.

Román života

Román z průmyslového života

Kniha vyšla jako druhý svazek v rámci projektu zpřístupnění bohatého literárního odkazu Jana A. Bati. Románová autobiografie
osobitým jazykem a s nadhledem přibližuje Jeníkovo dětství (*1898) u matky v Uherském Hradišti a pak u bratra Tomáše ve Zlíně,
učednická léta a první roky podnikatelské výchovy v továrně pod tvrdým Tomášovým vedením až ke vzniku Československa v roce 1918.

Z doslovu JUDr. Jiřího Šetiny:
Co říci o Románu života Jana Antonína Bati, o knize, která vychází v roce 2009? Především je jistě dobře, že kniha vyšla, když již vyjít směla a mohla. Dosud je živa generace, která se přímo podílela na vzniku, rozvoji a slávě světového výrobního a obchodního komplexu s prostým názvem Baťa, a. s. Zlín – Made in Czechoslovakia. Dosud tato generace – anebo její potomstvo – přebývá ve vilkách z červených cihel, nepoznamenaných časem, ač baťovská výroba již dávno ze Zlína zmizela, anebo nebyla jen obnovena. Pro všechny zasvěcené baťováky je kniha o životě J. A. Bati pohlazením po duši a vzpomínkou na dobu, kdy stále o něco šlo.
Teprve v roce 2007 zdařilo se potomkům J. A. Bati z Brazílie zrušit největší poválečnou nespravedlnost, jakým bylo záměrné
odsouzení J. A. Bati z pohnutek nízkých a nečestných. Byl zrušen komunistický rozsudek mimořádného Národního soudu v Praze z roku 1947 a J. A. Baťa byl plně rehabilitován i ve vlasti české. Odpovědně lze říci, že k rehabilitaci J. A. Bati došlo bez aktivní pomoci českého státu a spíše českému státu navzdory.
V této době vychází Román života J. A. Bati. Kniha o člověku renesančním, který svou pracovitostí, sebekázní a především vrozeným smyslem pro pospolitost lidskou dostal se na světový vrchol úspěchu, aby byl posléze malostí českou zatracen a jeho jméno vymazáno z českých dějin. To vše již s vydatnou pomocí českého státu.

Za obchodem kolem světa

Unikátní svědectví o letecké obchodní cestě z roku 1937

Každý a kterýkoliv národ musí mít svoje hrdiny a své legendy. Jsou důležité, protože vytvářejí charakter národa, odvážného ducha jeho občanů a pevnou vůli jeho lidu. Naše malá zem, ještě zmenšená okleštěním a rozdělením po komunismu – a to, chvála Bohu, můj otec už nemusel poznat, protože jeho sen počítal nejen s Českou republikou, ale také se Slovenskem, naše zem si nemůže dovolit zapomenout na svoje hrdiny a na své legendy Je to zločin spáchaný na dnešní a příštích generacích.
A i když se to bude podobat ješitnosti, protože jsem jeho dcera, podložená pravda je, že osobní legenda Jana Bati jako českého hrdiny by měla být podrobně vylíčena, aby živila sny o rozvoji a pokroku mateřské vlasti a jejích dětí.
Mnoho lidí zná pravdu o Janu A. Baťovi, ale málo z nich se dostatečně snaží, aby se jeho památce znovu dostalo místa, které jí po právu patří v českých dějinách. Ale jako ty hrdinné plavce, o kterých básník Fernando Pessoa píše ve své básni, dějiny ho dříve nebo později ospravedlní.