JAN ANTONÍN BAŤA DEN PO DNI

Podle podkladů z literatury a archivů postupně zpracovává a doplňuje Hana Kuslová.

 

1898, 11. března narozen v Uherském Hradišti

1904–1908 obecná škola v Uherském Hradišti? (předpoklad – ověřit, podle M. Ivanova souhlasila Janova matka v roce 1908, aby nastoupil do měšťanské školy ve Zlíně)

1909–1912 měšťanská škola ve Zlíně – 3 třídy, propouštěcí vysvědčení 28. 6. 1912 (fond Měšťanská škola J. A. Komenského ve Zlíně, SOkA Zlín – Klečůvka)

1912–1914 živnostenská škola pokračovací – 2 třídy, propouštěcí vysvědčení jaro 1914 (fond Základní odborná škola v Gottwaldově 1883 – 1953, SOkA Zlín – Klečůvka)

1912, 1. června nástup k firmě Baťa (podle potvrzení osobního oddělení firmy Baťa z 27. 6. 1932 pracoval do 31. 12. 1927 postupně jako manipulant, účetní, nákupce a vedoucí nákupního oddělení)

1912, jaro (možná již zima 1911) Jan, Bohuš a Jindřich bydlí v Tomášově vile přes nesouhlas MTB – nakonec v podkroví (podle

 1. Ivanova)

1913 vyučen obuvníkem? (podle M. Ivanova, učil se při škole?)

1914, jaro obchodní cesta s Tomášem do Německa? (M. Ivanov uvádí, že už byl vyučeným tovaryšem a zůstal zde pracovat nejprve v Norimberku, pak Augsburgu, Kornwestheimu, Frankfurtu nad Mohanem a Kolíně nad Rýnem, může odpovídat, protože Miesbach pracoval v továrně v Augsburgu a v novinách se u příležitosti jeho nástupu k firmě Baťa v roce 1940 se v novinách psalo, že v továrně, kde pracoval, byl Jan Baťa na praxi)

1914, červenec návrat do Zlína (podle M. Ivanova nechtěl Tomáš nechat Jana v Německu po vypuknutí války)

1919, 30. listopadu odjezd do Ameriky z Plymouthu s Tomášem Baťou, koupě továrny v Lynnu, 10. prosince 1919 příjezd na Ellis Island

1920, únor Jan pověřen vedením továrny v Lynnu, odjezd Tomáše do Zlína (podle M. Ivanova 11. 2. píše Tomáš Janovi z lodi Mauretania, 16. 2. z Londýna a Jan mu píše z USA 24.3.)

1920, září Jan odchází z Lynnu (podle M. Ivanova, to by souhlasilo s jeho propuštěním od firmy, to ovšem nikdy v jeho výkaze nebylo oficiálně uváděno – ani datum opětovného přijetí)

1920, 25. září podle pracovního výkazu z roku 1920 propuštěn z důvodu, že je na cestách (USA)

1920, prosinecTomáš nabízí Janovi znovu práci – místo prodavače v Londýně (podle M. Ivanova, to by souhlasilo s datem dopisu Jana z Newarku z 18.12.)

1920 – 1921 pracovní pobyt v USA (první z v muzeu uchovaných dopisů je z 18. 12 1920 z Newarku, poslední z Lynnu z 25. května 1921

1921 – 1922 vojenská služba, vojín u 13. pěšího pluku v Šumperku

1921 stěhování do domku na Letnou, na místo zvané Betlém (za budovou bývalého krajského úřadu), zde byly v roce 1919 postaveny 4 domky, pátý byl stavěn pro Jana Baťu v souvislosti s jeho sňatkem

1921, 26. listopadu, sňatek s Marií Gerbecovou (* 15. 5. 1902 – + 29. 10. 1987)

1922, jaro – léto obchodní cesta Jana s Tomášem do Švýcarska, Jugoslávie, Francie, Anglie – hledání odbytu zboží (podle M. Ivanova)

1922, 31. října narození dcery Jeny (pokřtěna jako Jena, ale uváděna většinou jako Hana, kmotra Amalie Gerbecová – babička, povolání otce v matrice – úředník, sňatek Ljubisav Mitrovic, před 22. 12. 1948 – podle dopisu J. Udržala z 26. 8. 1947 – MZA Svit I/2/1 182 to bylo minulý týden – 26. 8. bylo v úterý – tedy to bylo mezi 18. a 24. srpnem)

1923, 29. listopadu narození dcery Ludmily Amalie (kmotra Ludmila Baťová – babička, povolání otce v matrice – vrchní úředník, sňatek Ljubodrag Arambasic, před 22. 12. 1948 – podle dopisu J. Udržala z 26. 8. 1947 – MZA Svit I/2/1 182 to bylo minulý týden

– 26. 8. bylo v úterý – tedy to bylo mezi 18. a 24. srpnem)

1925 narození dcery Edity (zřejmě narozena mimo Zlín – není uvedena ve zlínské matrice) podle osvědčení o státním občanství J.A.Bati z 13. 8. 1932, narozena 22. ledna, sňatek září 1948 Nelson de Oliveira)

1925, září – prosinec obchodní cesta do Jižní Ameriky – nákup kůží (22. 9. píše z Ria de Janeiro)

1926, 1. května článek Čtveřice, vypravená na podzim do Jižní Ameriky, Sdělení, č. 18, s. 12 – foto Jana Bati a Viktora Grmely (výrobce nábytku v Brazílii) na palubě lodi Principessa Matylda v Rio de Janeiro před zpáteční cestou do Evropy a foto p. Ostrého s kůží sušenou způsobem Americanos nebo Planchados (žehlené) – při sušení je natahují večer do délky – napjatá kůže do rána

obeschne a ráno jí slunce ani zvýšená teplota neuškodí, při výrobě je pak ale těžké dostat ji do původní formy, protože se vytáhne

1927, říjen (poslední týden) stěhování do vlastní vily, Nadkostelí 187

1927, 31. prosince propuštěn od firmy Baťa (podle vzpomínek pamětníků Tomáš Baťa nesouhlasil se stavbou Janovy vily, podle

 1. Ivanova – dcery Ludmily byl z firmy pryč celý rok a chtěl si se švagrem Františkem Krausem – manžel Mariiny sestry Ludmily

 

– postavit vlastní továrnu a už ji stavěl, to neodpovídá archivním pramenům – viz níže)

1928, 20. února přijat zpět k firmě Baťa jako vedoucí dílny 110 (podle potvrzení osobního oddělení firmy Baťa z 27. 6. 1932 byl zpět přijat jako člen ředitelny)

1930, konec března „Návrat z Ameriky. Pan Jeník Baťa vrátil se v těchto dnech Ameriky, kde dlel na studijní cestě.“ (Komenského kraj Luhačovice 28. 3. 1930)

1930, 26. dubna narození syna Jana Tomáše (kmotr Tomáš Baťa starší, povolání otce v matrice – ředitel, oženil se v roce 1957 s Helenou Klátilovou (*24. 10. 1936 Zlín) měli dcery Ludmilu a Amálii, Jan Tomáš + v roce 1977 při autonehodě v Brazílii) 1931, 4. května ustavující valná hromada Baťa a.s., Jan se stal členem první čtyřčlenné správní rady (TB, dr. Gerbec, DČ, JAB) 1931, jaro Janova obchodní cesta po Evropě, na jeho popud založení Leader A. G. (podle M. Ivanova)

1931, léto Tomáš, Jan a Maximovič (šéf jugoslávské obchodní společnosti Baťa) cestují po Jugoslávii – hledání místa na továrnu (podle M. Ivanova)

1932, 12. července stává se nástupcem Tomáše Bati staršího a šéfem firmy, na základě kupní smlouvy z 10. 5. 1931 a závěti Tomáše Bati z 19. 5. 1931

1932, 12. července odpoledne otevření trezoru Tomáše v jeho pracovně, přítomni MTB a notář Förster, jako svědkové HV, DČ a dr. Alexander Menčík – podle notářského protokolu

1932, 19. července na účty MTB a TBml převedeny částky (8,1 a 22 mil. K) podle závěti TB (podle M. Ivanova)

1932, 20. července MTB potvrzuje Janovi, že jí daroval akcie Baťa a že je pověřen jejím zastupováním a má na ně předkupní právo (podle M. Ivanova)

1932, 21. července Jan zvolen předsedou správní rady Baťa a.s. Zlín

1932, 11. srpna Jan navštívil prodejnu v Přerově (Pozor Olomouc 14. 8. 1932)

1932, 22. září Jan na valné hromadě ČsČK Zlín zvolen novým předsedou (Zlín pátek 23. 9. 1932) 1932, 15. prosince Jan přijat prezidentem (Pražské noviny Praha 17. 12. 1932)

1932, 23. prosince Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 930)

1933, 5. ledna narození dcery Marie Boženy (kmotra Marie Adamcová – svobodná dělnice v továrně, povolání otce v matrice – šéf, sňatek Joe Nash)

1933, 20. ledna večer JAB odjel do severní Afriky (Pozor Olomouc 21. 1. 1933)

1933, 12. února Jan na valné hromadě MLL Zlín zvolen čestným předsedou – nebyl na ní přítomen (Zlín pondělí 13. 2. 1933) 1933, 14. února dnes dopoledne se JAB vrátil z Jugoslávie do Zlína, byl v Egyptě, cesta trvala 3 týdny (České slovo Moravská Ostrava 14. 2. 1933)

1933, 13. – 14. března Jan v Hradci Králové (Kraj královéhradecký 15. 3. 1933)

1933, 14. března Jan v Hradci Králové – navštívil továrnu fy Skuherský (Večerní České slovo Hradec Králové 15. 3. 1933) 1933, 24. března Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 930)

1933, 7. dubna, Jan jmenován mimoúředním znalcem v nově zřízené Komisi pro zhospodárnění veřejné správy, která byla poradním orgánem vlády, pracoval v podnikovém výboru, poslední pozvánka je na 39. schůzi 21. 6. 1939 (MZA Zlín Baťa I/4 291) 1933, 9. května Zlín, večer na pohřbu Františka Laty – projev (Zlín- sdělení 12. 5. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1933, 21. května Zlín – Bahňák, prohlídka stavu odplavovacích prací (Zlín- pondělí 22. 5. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1933, 28. května Zlín, na valné hromadě Masarykovy letecké ligy (Zlín- pondělí 29. 5. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1933, 6. června, MTB písemně uznává kupní smlouvu za platnou a prohlašuje, že ona ani TBml. proti ní nemají námitky (podle M. Ivanova)

1933, 8. června, MTB a TBml se v dopise Okresnímu soudu ve Zlíně hlásí k pozůstalosti TBst a žádají, aby soud přijal jejich dědickou přihlášku – soud tentýž den vyhovuje (Dovětek)

1933, 20. června, dohoda – Jan zaplatil za převod přihlášených akcií 5 490 810 K (podle M:Ivanova)

1933, 23. června, projednání závěti TB, MTB i TBml v protokolu uvádějí, že se vzdávají dalších písemných vyřízení pozůstalosti (podle M. Ivanova)

1933, 9. července Jan přiletěl do Chebu, prohlédl si pobočku a město, po 2 hodinách odletěl (Karlovarské listy 15. 7. 1933) 1933, 12. července Zlín, projev v 5.30 u Památníku TB, otevření Památníku (Zlín- sdělení 14. 7. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1933, 12. – 20. července, Jan ve Zlíně – projednání předpokladů a smluv na 2. pololetí 1933 (MZA Zlín Baťa I/4 792)

1933, 19. července, Jan v Praze na Barrandově natáčel do filmu projev, který měl při otevření Památníku TB, pak jednal v pražské kanceláři a odjel do Zlína (Polední list Praha 19. 7. 1933)

1933, 23. července, Jan odjíždí ze Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 792 – podle cestovního programu), dopoledne odletěl z Otrokovic na cestu po západní Evropě, odtud do USA (AZ České slovo Praha 23. 7. 1933)

1933, 24. července, Jan v Chelmku a Ottmuthu (MZA Zlín Baťa I/4 792 – podle cestovního programu), JAB odletěl z Otrokovic do Německa a Francie, 28. 7. přistane v Bordeaux a odtud odjede do USA (Moravské noviny Brno 25. 7. 1933)

1933, 25. července, Jan v Berlíně (MZA Zlín Baťa I/4 792 – podle cestovního programu)

1933, 26. – 27. července, Jan v Holandsku (MZA Zlín Baťa I/4 792 – podle cestovního programu)

1933, 28. července, Jan v Londýně (MZA Zlín Baťa I/4 792 – podle cestovního programu měl 28. až 30. července být v Londýně a Tilbury)

1933, 29. července, Jan v United Shoe Machines Co. (MZA Zlín Baťa I/4 792) 1933, 30. července, Jan v Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 792)

1933, 31. července, Jan v Plymouthu – odjezd do USA – na lodi Paris (MZA Zlín Baťa I/4 792 podle cestovního programu) 1933, 1. srpna Jan na lodi Paris – cesta do USA (MZA Zlín Baťa I/4 791)

1933, 2. srpna Jan na lodi Paris – cesta do USA (MZA Zlín Baťa I/4 791)

 

1933, 3. srpna Jan na lodi Paris – cesta do USA (MZA Zlín Baťa I/4 791) 1933, 4. srpna Jan na lodi Paris – cesta do USA (MZA Zlín Baťa I/4 791) 1933, 5. srpna Jan na lodi Paris – cesta do USA (Baťa I/4 791)

1933, 12. srpna New York – posílá telegram o Rooseveltově hospodářském plánu (Zlín- velké vydání 16. 8. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1933, srpen – září, cesta do USA – výstava v Chicagu (na výstavě 6. a 7. 8., 26.8. posílá Zlín telegram Janovi na SS Champlain z New Yorku do Le Havru)

1933, 1. září JAB přistál v Le Havru, v sobotu (2. 9.) bude ve Zlíně na konferenci (České slovo Olomouc 1. 9. 1933) 1933, 6. září Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 930)

1933, 9. září Zlín – projev na konferenci (Zlín- velké vydání 13. 9. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1933, 10. září Praha, letecký den (s TB ml.)

1933, 24. září Zlín – Baťov – projev na leteckém dnu v Baťově (Zlín- pondělí 25. 9. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1933, 25. září Jan ve Zlíně – 17. 9. musel být ve Zlíně, protože viděl, že se kouřilo z komína na lakýrně (MZA Zlín Baťa I/4 930) 1933, 11. října Jan ve Vídni (MZA Zlín Baťa I/4 930)

1933, 15. října Zlín – projev na schůzi ČsČK (Zlín- pondělí 16. 10. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1933, 26. října Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 930)

1933, 7. listopadu Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 3) 1933, 25. listopadu Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 3)

1933, 30. listopadu Zlín – na přednášce Vyšší lidové školy TB (Zlín- pondělí 4. 12. 1933, PAS Baťa II/8, 672) 1933, 4. prosince Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1933, 16. prosince Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 930)

1933, 25. prosince Zlín – na vánoční slavnosti MM (Zlín- velké vydání 27. 12. 1933, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1933, 29. prosince Jan ve Zlíně (Baťa I/4 930)

1934, 7. ledna Zlín – projev na ve Velkém kině k MM (Zlín- pondělí 8. 1. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1934, 8. ledna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 3)

1934, 13. ledna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 3)

1934, 22. ledna Jan v Praze na ministerstvu financí (MZA Zlín Baťa I/9 37)

1934, 29. ledna Zlín – porada ke zřízení Studijního ústavu (Zlín- sdělení 2. 2. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1934, 9. února Jan v Casablance (MZA Zlín Baťa I/9 37)

1934, 17. února Jan v Alexandrii (MZA Zlín Baťa I/9 37)

1934, 21. února Jan v Damašku, podle telegramu poškozeny vrtule letadla – zpátky Taurus expresem (MZA Zlín Baťa I/9 37) 1934, 10. března Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2, Baťa XIX, i. č. 3)

1934, 17. března, výnosem ministra byl Jan jmenován členem a místopředsedou obchodní a živnostenské komory v Olomouci (Věstník ministerstva průmyslu a obchodu č. 3/1934)

1934, 19. března dopoledne Jan přistál na letišti Vajnory, odtud odjel do bratislavských filiálek (Moravské noviny Brno 20. 3. 1934)

1934, 19. března Bratislava – schůze o zvýšení chovu ovcí a odbytu vlny na Slovensku (Zlín- velké vydání 21. 3. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1934, 19. března Jan při cestě z Bratislavy do Zlína navštívil prodejnu v Břeclavi (Břeclavský kraj Břeclav 24. 3. 1934) 1934, březen (určitě 29.), kontrolní cesta po prodejnách v ČSR

1934, 19. dubna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1934, 21. dubna Jan v Kroměříži – prohlídka nové továrny na obuv a kůži Aloise Hozy (České slovo Zlín 26. 4. 1934) 1934, 24. dubna, mimořádná schůze zlínského městského zastupitelstva ve Zlíně odsouhlasila jmenování Jana čestným občanem města Zlína (České slovo Olomouc 27. 4. 1934)

1934, 1. května Zlín – 1. máj (Zlín- zvláštní vydání 2. 5. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1934, 1. května, Jan na májové slavnosti jmenován čestným občanem města Zlína (Pražské noviny Praha 3. 5. 1934)

1934, 7. května Bratislava – přednáška pro studenty obchodní akademie (Zlín- velké vydání 16. 5. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1934, 7. května, Jan v Bratislavě – promluvil ke studentům odborných škol (Robotnické noviny Bratislava 10. 5. 1934)

1934, 16. května Praha – přednáška na VŠ chemicko-technologického inženýrství ČVUT (Zlín- sdělení 18. 5. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

1934, 24. května Zlín – projev v závodním rozhlase k volbě TGM prezidentem (Zlín – sdělení 25. 5. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1934, 25. května 1934, Jan v pátek v Jasenné na prohlídce terénu železnice Vizovice – Úchov (České slovo Zlín 29. 5. 1934) 1934, 30. května Zlín – schůze Klubu ABŠ (Zlín- pondělí 4. 6. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672)

květen, Jan zvolen zemským starostou skautů na Moravě a ve Slezsku (Lidové noviny Brno 25. 5. 1934) 1934, květen (určitě 23.), kontrolní cesta po prodejnách v ČSR

1934, 3. června Jan na Slovanském leteckém mítinku v Brně (Večer Praha 4. 6. 1934)

1934, 12. července Zlín – projev v závodním rozhlase k uctění TB (Zlín- sdělení 13. 7. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 672) 1934, 22. července Zlín – zakládací schůze Aeroklubu Baťa Zlín (Zlín- pondělí 23. 7. 1934, PAS Baťa II/8, 673)

1934, červenec (určitě 31. 7.), cesta do Belgie 1934, 3. září Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1934, 9. září Zlín – projev na sportovní slavnosti MM a MŽ (Zlín- pondělí 10. 9. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1934, říjen (určitě 13.10), cesta do Tilbury

1934, 13. října, Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 46, Baťa XIX, i.č. 3)

1934, 18. října Jan projížděl Přerovem a jednal s vedoucím obchodního domu Baťa (Obzor Přerov 20. 10. 1934) 1934, 19. října Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 3)

1934, 23. října Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1934, 8. listopadu Jan Košice – kontrola prodejen (MZA Zlín Baťa X, i. č. 50) 1934, 10. listopadu Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1934, 29. listopadu Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2) 1934, listopad (začátek), cesta do Jugoslávie

1934, 8. prosince Košice – kontrola prodejna – příčina špatného prodeje (Zpravodaj prodavačů č. 48 10. 12. 1934, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1934, prosinec (určitě 8.12. – Košice) kontrolní cesta po prodejnách ČSR

1935, 1. ledna Zlín – novoroční projev k MM, MŽ a ABŠ ve Velkém kině (Zlín- sdělení 4. 1. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1935, 12. ledna Zlín – konference (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1935, 17. ledna Zlín – delegace říšského svazu obchodníků pneumatik, vulkanizérů a majitelů garáží mu předala diplom

čestného členství (Zlín- sdělení 18. 1. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, leden, Jan jmenován čestným členem Říšského svazu obchodníků pneumatikami, vulkanisérů a majitelů garáží (Motor Revue Praha 1. 2. 1935)

1935, 29. ledna Zlín – schůze Aeroklubu čsl. Republiky – předala čestnou plaketu a jmenovala členem čestného předsednictva (Zlín- sdělení 1. 2. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 10. února, Jan na valné hromadě Pěveckého sdružení moravských učitelů jmenován čestným členem (Moravský večerník Olomouc 14. 2. 1935)

1935, 10. února, Jan v Moravské Ostravě – navštívil hlavní pobočku firmy, odpoledne železárny ve Vítkovicích a závody fy Julius Rütgers (České slovo Moravská Ostrava 12. 2. 1935)

1935, 11. února, Jan v Moravské Ostravě – odpoledne na představení operety Hraběnka Marica v Národním divadle moravskoslezském (Ostravský deník Moravská Ostrava 11. 2. 1935)

1935, 18. února Brno – přednáška v Industriellen Klubu (Zlín- sdělení 22. 2. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1935, 20. února Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 50)

1935, 1. března Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 50)

1935, 10. března Praha – projev na 1. celostátním sjezdu komerčních inženýrů (Zlín- pondělí 11. 3. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 13. března Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1935, 1. dubna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362) 1935, 8. dubna Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1935, 9. dubna, Zlín – přednáška generála Klecandy o Kolumbii (MZA Zlín Baťa II/8 253)

1935, 14. dubna, Jan zvolen na valné hromadě čs. Sekce Mezinárodní společnosti pro obchodní vzdělání jejím předsedou (Venkov Praha 16. 4. 1935)

1935, 18. dubna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1935, 1. května Zlín – projev na oslavách 1. máje (Zlín- velké vydání 2. 5. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1935, 27. května, Best – cesta do Holandska (MZA Zlín Baťa X, i.č. 362)

1935, 9. června Zlín – projev na celostátním sjezdu techniků – absolventů průmyslových škol (Zlín – pondělí 11. 6. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 11. června Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1935, 13. června Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2) 1935, 14. června, Hellocourt (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1935, 18. června Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1935, 27. června Zlín – večer uvítání zájezdu účastníků mezinárodního kongresu bytové péče (Zlín – pondělí 8. 7. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 12. července, JAB navštívil Škodovy závody v Plzni, přiletěl tam z Karlových Varů, kde je na léčení (Český deník Plzeň 14. 7. 1935)

1935, 21. července Uherské Hradiště – účast na 24. veslařském mistrovství republiky (Zlín – pondělí 22. 7. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 13. srpna Zlín – návštěva předsedy vlády Jana Malypetra s chotí (Zlín – sdělení 16. 8. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1935, 15. srpna Zlín – rozhovor s ABŠ v aule Masarykových škol (Zlín – pondělí 19. 8. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 26. srpna Zlín – zahájení 17. kursu Mezinárodní společnosti pro obchodní vzdělání (Zlín – velké vydání 28. 8. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 1. září Zlín – zahájení sportovní slavnosti BŠP (Zlín – pondělí 2. 9. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, začátek září před několika dny Jan v Třebíči – výstavba továrny (Demokrat Třebíč 13. 9. 1935) 1935, září – říjen, cesta do západní Evropy (19.9. Paříž, 27.9. Hellocourt, 7.10. Paříž, 22.10. Best) 1935, 19. září Jan Paříž (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1935, 24. září Jan Paříž – cestovní zpráva (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2) 1935, 27. – 28. září Jan Hellocourt (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1935, 28. září, Francie (MZA Zlín Baťa III, 10 – „pan Blažek telefonuje z Paříže následující příkaz pana chefa“) 1935, 28. září, Hellocourt (MZA Zlín Baťa I/4 20)

1935, 2. října, Hellocourt (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1935, 7. října, Paříž (MZA Zlín Baťa I/4 46, Baťa X, i.č. 362, Baťa XIX, 3 – cestovní zpráva) 1935, 10. října, Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1935, 14. října Jan Londýn – cestovní zpráva (MZA Zlín Baťa X, i. č. 50)

1935, 22. října Jan Best – cestovní zpráva (MZA Zlín Baťa XV, i. č. 1, Baťa XIX, i.č. 2) 1935, 25. října Jan Best (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1935, 25. října Jan se vrátil ze šestitýdenní cesty (Pozor Olomouc 27. 10. 1935) 1935, 4. listopadu Jan Praha – kontrola prodejen (MZA Zlín Baťa X, i. č. 50)

1935, 2. prosince Zlín – konference (Zpravodaj prodavačů č. 48 7. 12. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, začátek prosince v uplynulých dnech Jan ve filiálce v Klatovech – jednal o stavbě domu služby (Klatovské listy 14. 12. 1935)

1935, 14. prosince Zlín – na shromáždění spolupracovníků k odstoupení prezidenta TGM (Zlín – pondělí 16. 12. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1935, 18. prosince Zlín – projev ke zvolení prezidenta Beneše (Zlín – sdělení 20. 12. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1935, 18. prosince Zlín – na vánoční besídce jinojazyčné školy (Zlín – sdělení 27. 12. 1935, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1936, 1. ledna Zlín – setkání s MM, MŽ a ABŠ ve Velkém kině (Zlín – sdělení 3. 1. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1936, 30. ledna, Hellocourt? – ze 30. ledna je cestovní zpráva (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1936, únor, cesta do západní Evropy (6.2. Cannes, 10.2. Nice, 18.2. Barcelona – odtud píše, že se po jednom dnu ve Španělsku musí vrátit do Paříže, 21.2. Štrasburk)

1936, 6. února Jan Cannes (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362) 1936, 10. února Jan Nice (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362) 1936, 15. února Jan Marseille (MZA Zlín Baťa XI, i. č. 4) 1936, 18. února Jan Barcelona (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1936, 18. února Jan Barcelona – cestovní zpráva (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2) 1936, 21. února Jan Štrasburk – cestovní zpráva (MZA Zlín Baťa XIV, i. č. 1)

1936, 22. února Jan na konferenci ve Zlíně – vrátil se z cesty do Francie a Španělska (České slovo Zlín 25. 2. 1936) 1936, 8. března Zlín – projev na oslavách narozenin TGM (Zlín – pondělí 9. 3. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1936, 19. března, Jan přijat prezidentem (např. Lidové listy Praha 20. 3. 1936) 1936, březen (určitě 21.), kontrolní cesta po prodejnách v ČSR

1936, 5. dubna Zlín – projev na mírové oslavě pořádané ČsČK (Zlín – pondělí 6. 4. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1936, 8. dubna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1936, 8. dubna Zlín – projev na konferenci učitelů živnostenských pokračovacích škol (Zlín – sdělení 10. 4. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1936, 18. dubna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1936, duben (určitě 23.), kontrolní cesta po prodejnách v ČSR – Praha 1936, 18. května Jan Berlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 362)

1936, 22. května Zlín (MZA, Baťa XIX, 3)

1936, květen Německo (18. 5. Berlín – 22. 5. byl zpět ve Zlíně) 1936, 4. června Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1936, červen (určitě 15.), kontrolní cesta po prodejnách v ČSR – Brno

1936, 20. června dopoledne Jan přiletěl na letiště ve Vajnorech (Moravské slovo Brno 20. 6. 1936)

1936, 23. června Praha – projev na valné hromadě Svazu průmyslníků (Zlín – sdělení 26. 6. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1936, 28 a 29. června Zlín – projevy na zájezdu čsl. spisovatelů (Zlín – velké vydání 1. 7. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1936, 1. července Zlín – účast na zakončení 1. školního roku Studijního ústavu (Zlín – pondělí 13. 7. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1936, 4. července Karlovy Vary (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, červenec, zřejmě znovu cesta po prodejnách v ČSR – 4. 7. byl v Karlových Varech

1936, 10. července Zlín – projev na pietním setkání k úmrtí TB na Lesním hřbitově (Zlín – pondělí 13. 7. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1936, 13. července Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 1. srpna Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 3. srpna Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 8. srpna Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 10. srpna Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1936, 17. srpna Jan na Podkarpatské Rusi – zdrží se do středy – 19. 8. (podle Pondělí Národních listů Praha 17. 8. 1936)

1936, 22. srpna Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 11. září Jan navštívil závody v Třebíči (Moravská orlice Brno 13. 9. 1936)

1936, 18. září Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 26. září Zlín – účast na leteckém večírku Klubu ABŠ a dekorování 18 nových pilotů (Zlín – pondělí 28. 9. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1936, 28. září Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 8. října Londýn – výstava Shoe and Leather Fair (MZA Zlín Baťa I/4 842) 1936, říjen, cesta do Francie (24.10. Hellocourt)

1936, 31. října Jan se vrátil z cesty po západní Evropě (České slovo Olomouc 3. 11. 1936)

1936, 5. listopadu Zlín – Baťov – účast na ustavující schůzi Klubu průmyslové spolupráce (Zlín – sdělení 6. 11. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673) ? – viz níže

1936, 8. listopadu, Jan se v sobotu (tj. 7. 11.) vrátil z několikatýdenního pobytu v západní Evropě (České slovo Zlín 8. 11. 1936) 1936, 20. listopadu Zlín zahájení výstavy Umělecké besedy ve Studijním ústavu (Zlín – pondělí 23. 11. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1936, 20. listopadu, Jan již 3 týdny v nemocnici (České slovo Praha 20. 11. 1936)

1936, 19. prosince Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1936, 21. prosince Zlín – večer účast na schůzi Klubu průmyslové spolupráce (Zlín – velké vydání 23. 12. 1936, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 4. ledna Zlín – setkání s MM, MŽ a ABŠ ve Velkém kině – rozloučení před odletem (Zlín – sdělení 8. 1. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 5. ledna Zlín – večeře pro 500 vedoucích – rozloučení před odletem (Zlín – sdělení 8. 1. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 6. ledna – 1. května, obchodní cesta kolem světa (Evropa, Afrika, Asie, Amerika)

1937, 6. ledna Zlín – Baťov – odlet na obchodní cestu (Zlín – sdělení 8. 1. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 11. ledna Jan v Římě (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929)

1937, 12. ledna Řím (Zlín – velké vydání 20. 1. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 13. ledna Jan v Římě (MZA Zlín Baťa I/4 861)

1937, 16. ledna Jan v Tunisu (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 17. ledna Řím (Zlín – velké vydání 27. 1. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 17. ledna Jan v Tunisu (MZA Zlín Baťa I/4 929)

1937, 18. ledna Jan v Tripolisu (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929) 1937, 20. ledna Jan v Alexandrii (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 21. ledna Jan v Alexandrii (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 23. ledna Jan v Káhiře (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 24. ledna Haifa (Zlín – velké vydání 3. 2. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 25. ledna Jan v Haifě – Bagdádu (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 26. ledna Jan v Jasku (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 26. ledna Jask (Zlín – velké vydání 10. 2. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 26. ledna Jan v Karáčí (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 30. ledna Jan v Batanagaru (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 1. února Jan v Batanagaru (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 5. února Jan v Batanagaru (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929) 1937, 7. února Jan v Kuala Lumpur (MZA Zlín Baťa I/4 928) 1937, 8. února Jan v Batavii (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 11. února Jan v Palembangu (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 14. února Jan v Singapuru (MZA Zlín Baťa I/4 929) 1937, 14. února Jan v Palembangu (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 14. února Jan v Batavii (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 17. února Jan v Saigonu (MZA Zlín Baťa I/4 144, 928, 929)

1937, 18. února Jan v Hanoji (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929)

1937, 18. února Jan na cestě z Quinhonu do Hanoje (MZA Zlín Baťa I/4 929) 1937, 19. února Jan na cestě z Quinhonu do Hanoje (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 19. února Jan v Hanoji (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 20. února Hongkong (Zlín – pondělí 22. 2. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 21. února Jan v Hongkongu (MZA Zlín Baťa I/4 928, 929) 1937, 23. února Jan v Amay (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 26. února Jan v Šanghaji (MZA Zlín Baťa I/4 144) 1937, 1. března Jan v Tokiu (MZA Zlín Baťa I/4 929)

1937, 1. března Tokio (Zlín – sdělení 2. 4. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 3. března Jan v Tokiu (MZA Zlín Baťa I/4 929)

1937, 7. března Jan v Tokiu – telegram TGM k narozeninám (MZA Zlín Baťa I/4 928) 1937, 10. března Jan v Tokiu (MZA Zlín Baťa I/4 929)

1937, 12. března Jan v Tokiu (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 16. března Jan na lodi Asama Maru (MZA Zlín Baťa I/4 144)

1937, 17. března Asama Maru (Zlín – velké vydání 14. 4. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 20. března Jan na lodi Asama Maru (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929)

1937, 21. března Jan na lodi Asama Maru (MZA Zlín Baťa I/4 929)

1937, 22. března Jan na lodi Asama Maru (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929) 1937, 29. března Jan v Los Angeles (MZA Zlín Baťa I/4 144, 929)

1937, 5. dubna Chicago (Zlín – pondělí 19. 4. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 10. dubna Jan v Chicagu – podle telegramu Marii ze Šanghaje – kolem 26. 2., měli přiletět do Chicaga 2. 4. (MZA Zlín Baťa I/4 928)

1937, 13. dubna Jan v Ottawě (MZA Zlín Baťa I/4 929) 1937, 18. dubna Jan v Ottawě (MZA Zlín Baťa I/4 929) 1937, 18. dubna Jan v New Yorku (MZA Zlín Baťa I/4 928)

1937, 21. dubna Jan na lodi Queen Mary z USA do Evropy (MZA Zlín Baťa I/4 928) 1937, 23. dubna Jan na lodi Queen Mary z USA do Evropy (MZA Zlín Baťa I/4 928)

1937, 1. května Zlín – návrat na oslavy 1. máje (Zlín – pondělí 3. 5. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 10. května Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, 3)

1937, 12. května Jan přijat prezidentem republiky (MZA Zlín Baťa II/8, České slovo Moravská Ostrava 13. 5. 1937, Národní osvobození Praha 13. 5. 1937)

1937, 13. května odpoledne přistál Jan na letišti v Ostravě (Ostravský kraj Moravská Ostrava 15. 5. 1937) 1937, 24. května, Batizovce (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1937, 6. června Zlín – účast na hasičské slavnosti – vyznamenán zlatým křížem – nejvyšší hasičské vyznamenání (Zlín – pondělí 7. 6. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 7. června Zlín – navečer projev k MM z okna Studijního ústavu (Zlín – velké vydání 11. 6. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1937, 19. června Zlín – účast na Dni Dorostu ČsČK (Zlín – pondělí 21. 6. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 26. června Zlín – účast na večírku prvních abiturientů obchodní akademie ve Společenském domě (Zlín – pondělí 28. 6. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 17. července Jan s rodinou na léčení v Karlových Varech (Chebské hlasy Cheb 17. 7. 1937)

1937, 24. srpna, Jan jmenován členem čestného předsednictva Aeroklubu Čs. Republiky – na výroční schůzi (Moravské noviny Brno 28. 8. 1937)

1937, 27. srpna, Zlín, doprovod pozvaných pražských písničkářů (MZA Zlín Baťa II/8 253) 1937, září, cesta do Francie – zřejmě na výstavu (16.9. Paříž)

1937, 20. září v zahraničí – pravděpodobně Francie – poslal soustrastné telegramy Alici Masarykové, E. Benešovi a J. Masarykovi

– úmrtí TGM (Zlín – pondělí 20. 9. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 20. září v zahraničí – pravděpodobně Francie – projev v českém mezinárodním rozhlase Baťovy služby – úmrtí TGM (Zlín – sdělení 24. 9. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 11. října Zlín – projev k delegaci správní rady Mezinárodního úřadu práce (Zlín – velké vydání 13. 10. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 6. listopadu Zlín – letecký večírek ABŠ (Zlín – pondělí 8. 11. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 13. listopadu, Jan jmenován čestným členem Rotary Klubu (České slovo Zlín 14. 11. 1938)

1937, 25. listopadu Praha – účast na oslavě Dne díkůvzdání pořádané Americkým ústavem v ČSR (Zlín – sdělení 26. 11. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 25. listopadu Praha, Jan na tradičním Dnu díkůvzdání v Obecním domě v Praze (České slovo Zlín 27. 11. 1937) 1937, 13. a 14. prosince Praha, Jan na VŠ obchodní (Hospodářské zájmy Praha 18. 12. 1937)

1937, 14. prosince Jan Praha (MZA Zlín Baťa XI, i. č. 4)

1937, 14. prosince Zlín – projev na Kněžském dni (Zlín – sdělení 17. 12. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673)

1937, 22. prosince Zlín – přednáška o literatuře pro žáky zlínských škol (Zlín – pondělí 27. 12. 1937, MZA Zlín Baťa II/8, 673) 1938, 5. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25)

1938, 9. ledna Zlín – novoroční projev k MM (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 10. ledna, Zlín (MZA Zlín, Baťa I/4 52, Baťa XIX, i. č. 2) 1938, 14. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25)

1938, 15. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25)

1938, 18. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 19. ledna Zlín oběd s dodavateli Kotvy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 22. ledna Zlín ples ČsČK (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 23. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1938, 23. ledna odjezd do Borova v 17 hodin (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 24. – 27. ledna, Borovo (MZA Zlín Baťa I/4 24)

1938, 24. ledna Borovo (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 25. ledna Borovo (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 26. ledna Borovo – ples (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 27. ledna Borovo – oběd a přednáška, odjezd do Nových Zámků (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 28. ledna Nové Zámky, odjezd do Bošan (PAS, Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 1. února Curych – Mohli (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 2. února Möhlin, odjezd do Hellocourtu (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 3. února Hellocourt (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 4. února Hellocourt (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 4. února, Hellocourt (MZA Zlín Baťa I/4 40)

1938, 5. února odjezd do Paříže (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 6. února Paříž (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 7. února odjezd do Calais a Doveru (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 7. února, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52) špatně označený příkaz, nemohl být ve Zlíně 1938, 8. února, Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1938, 9. února Londýn – večeře u generála Spearse (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 11. února Londýn – večeře u vyslance Masaryka (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 13. února Tilbury – návštěva sira Francise Whyta u JAB (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 14. února odjezd do Holandska (v Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 15. února odjezd do Haagu – návštěva ministra a prodejny, odjezd do Amsterdamu, večeře v Česko-holandské obchodní komoře (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 16. února odjezd do Bestu (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 17. února Best (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 18. února Hertogenbosch – návštěva firmy de Cruyter, Best – konference (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 18. února, Best (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1938, 19. února odjezd do Eindhovenu a Frankfurtu autem, do Vídně vlakem (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 20. února odlet do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 20. února, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1938, 20. února Jan v Holandsku – zdrží se ještě několik dnů (Den Brno 20. 2. 1938) chybná zpráva

1938, 21. února odlet do Prahy, generál Engliš u JAB (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 22. února Praha – snídaně dr. Hodač, návštěvy min. Nečas, ing. Míša, min. Machník, generál Syrový, min. Mlčoch, tov. Buffa (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 23. února Praha – dr. Hodža (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 26. února, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25)

1938, 2. března odjezd do Prahy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 3. března Praha – schůzka s prezidentem, min. Dolanským, min. radou Topolem (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 3. března, Praha Jana přijal prezident (České slovo Moravská Ostrava 4. 3. 1938, Lidové noviny Brno 4. 3. 1938 – přijal včera)

1938, 4. března Praha – přednáška na VŠ obchodní (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 5. března, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 33)

1938, 6. března Zlín – min. rada ing Míša v záležitosti autostrády (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 7. března Zlín – narozeniny JAB – návštěva generála Klecandy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 7. března, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25

1938, 12. března, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 14. března Zlín – návštěva generála Spearse a dalších Angličanů (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 16. března Hradec Králové – přednáška JAB (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 17. března Hradec Králové – návštěva koželužské školy, odlet do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 17. března, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 19. března, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 21. března Zlín – hospitace na školách (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 21. března Zlín – oběd v 6. etáži se spolupracovníky (MZA Zlín Baťa II/10 36 – kniha kontroly kuchyní)

1938, 24. března Brno – zkouška na promoci (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 26. března, promován na technice v Brně Dr. h.c. technických věd (v poznámkách tajemníka Karla Pokorného, který vyřizoval odpovědi na blahopřání, je jedna zajímavá věta MZA Zlín Baťa I/4 153: Evidence o těch, kdo gratulovali (dokázala, že vládní kruhy přehlédly mlčky promoci pana chéfa) – část v závorce je přeškrtána)

1938, 29. března Praha – přednáška v SIA (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 30. března Praha oběd se členy SIEC a profesory obchodních škol, odjezd do Třebíče (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 31. března Třebíč (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 1. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 2. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25)

1938, 4. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 4. dubna, v časopise Zlín publikován Janův fejeton Osidlovat

1938, 4. dubna Zlín – návštěva profesorů obchodních VŠ (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 9. dubna Zlín – návštěva V. Synoma z Exportního ústavu – přednášel o Číně, a docenta Kohlera z koželužské školy v Hradci Králové (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 12. dubna Praha – Svaz průmyslníků, odlet do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 13. dubna Zlín – návštěva z Londýna (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 16. – 23. dubna Tatranská Lomnica – pobyt s rodinou, odjezd 16. a návrat 23. 4. (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 17. dubna Tatranská Lomnica

1938, 21. – 23. dubna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 24) – chybně zapsaný příkaz

1938, 24. dubna Zlín – otevření II. Studijního ústavu a III. Zlínského salónu (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 25. dubna Zlín – návštěva komise pro posouzení projektu silnice Lužná – Makov (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 26. dubna Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 27. dubna odlet do Prahy – návštěva u min. předsedy Hodži a ve Svazu průmyslníků (vojenské dodávky) (PAS, Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 28. dubna odlet do Pardubic, odjezd do Dolní Rovně – pohřeb dr. Udržala, odjezd do Pardubic a Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, květen, Jan na obědě u přátel v Londýně, na němž byl přítomen i J. Masaryk a lord Runciman a hovořilo se o vydání Sudet, řekl, že na českých pevnostech se bude rozhodovat o osudu britského impéria (podle M. Ivanova – Janovy vzpomínky) – možná navštívil Londýn v průběhu dovolené

1938, 4. května Zlín – návštěva z Itálie (v Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 5. května – odpoledně odlet do Vídně, Záhřebu a Borova (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 5. května, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 7. května Borovo – předání řádu sv. Sávy JAB (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 9. května odlet do Bělehradu, návštěva veletrhu (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 10. května odlet do Budapešti – prohlídka lázní, odlet do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není

vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 12. – 31. května Luzern, Curych, Paříž – dovolená s rodinou (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 13. května dr. Alice Masaryková inkognito – oběd společnost (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného, Baťa I/4 52, Baťa I/4 25) – zřejmě s MTB a snad DČ

1938, 14. května, Luzern (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 28. května dr. Ripka letadlem do Zlína s paní, přednášel na výročí narozenin prezidenta Beneše (Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného – staral se o něj)

1938, 1. června, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 25)

1938, 1. června Zlín – valné hromady Baťa a.s. Stavební, Letecká, Atlas, Tisk a Kotva, (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 1. června Zlín – návštěva brněnského starosty, projev JAB na radnici – (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) pravděpodobně překlep – zřejmě bylo 3. června

1938, 2. června Zlín – valné hromady OZVD, MZD (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 2. června, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 7. června – ve Fatře Napajedla s ministrem Machníkem, odlet do Prahy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 8. června Praha – návštěva u prezidenta a ministra Kalfuse, min. předsedy Hodži, návštěva výstavy Baroko (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 8. června Jan v Praze – návštěva u prezidenta, ministra Kalfuse, odpoledne prohlídka výstavy Baroko, návštěva premiéra Hodži, večer národohospodářská schůzka dr. Hejda Kounicův palác (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného, o návštěvě prezidenta Našinec Olomouc 10. 6. 1938)

1938, 9. června Jan v Praze – návštěva u guvernéra Engliše v Národní bance, v 16 h schůze užšího prezidia Svazu průmyslu, návštěva min. veřejných prací (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 10. června Jan ve Zlíně – odlet z Prahy, dr. Wettstein na večeři (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 11. června Jan Zlín – konference (MZA Zlín Baťa XI, i. č. 4)

 

1938, 122. června Jan v Praze – schůze Svazu průmyslníků, 18 h valná hromada Čsl. – italské ligy, odjezd vlakem do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 14. června, Jan zvolen na valné hromadě československo-italské ligy jejím předsedou (Večer Praha 16. 6. 1938)

1938, 15. června Jan ve Zlíně – přijal pplk. Diviše velitele letectva v Baťově (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 18. června Zlín – přítomen biřmování dětí dr. Šallera (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 20. června, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 21. června Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 21. června, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 22. června Zlín – účast na ukončení školního roku na Živnostenských školách (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 23. června Zlín – americký vyslanec Lawson (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 24. června Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 25. června Zlín – účast na ukončení školního roku BŠP ve Velkém kině (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 26. června, Zlín (PAS, Baťa I/4 45)

1938, 28. června Jan v Olomouci – odjezd – svatba Ludvíka Gerbece (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 1. července Zlín – projev ke spolupracovníkům před dovolenou (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 2. července Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 8. července Jan Zlín (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

1938, 12. července, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 36)

 

 

1938, 24. července odlet do Berlína na kongres SIEC (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 28. července Chelmek (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 30. července odjezd do Krakova, odlet do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 3. srpna Zlín – návštěva z Austrálie (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 5. srpna Zlín – projev k účastníkům konference učitelů ve Velkém kině (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 5. srpna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 24, Baťa I/4 52) 1938, 6. srpna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 6. srpna Zlín – Garden Party před Klubovním domem (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 7. srpna Jan ve Zlíně – přijal při obědě dr. Stránského z Brna – Lidové noviny (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 8. srpna, v časopise Zlín publikován Janův článek Kudy ze situace, v němž píše o schopnosti českého národa ubránit se a viní Prahu z nerozhodnosti a slabosti

1938, 9. srpna Jan v Praze – návštěva prezidenta na Hradě (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného, Národní listy Praha 10. 8. 1938)

1938, 10. srpna, v časopise Zlín publikován Janův článek Baťa, český Žid, hovoří v něm o lžích německé propagandy a rovnosti Židů s ostatními národy

1938, 11. srpna Zlín – návštěvy amerického spisovatele Hinduse a min. rady Ing. Člupka (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 12. srpna Jan ve Zlíně – přijal Nehrúa s dcerou – návštěva byla domluvena 9. v Praze (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 13. srpna Jan ve Zlíně – uvítání polského prezidenta Moszcickeho ve 13.13 v Otrokovicích (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 16. srpna Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 17. srpna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 24)

1938, 20. srpna Jan ve Zlíně – 11 – 12 jednání se zemským prezidentem Černým na Čepkově (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 23. srpna Zlín – přednáška na sjezdu sokolských vychovatelů (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 26. srpna Zlín – přednáška ve Společenském domě, návštěva z Chelmku (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 27. srpna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 29. srpna, Zlín? – jde o poznámky ze sobotní konference – ta byla 27. srpna (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 31. srpna Jan v Praze – večeře i s MJB u Kruliš-Randů – přítomen Runciman (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 1. září Jan v Praze – mj. jednal s Runcimanovým tajemníkem a v 16.30 s ministrem školství Frankem v Karmelitské (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 2. září odjezd do Olomouce a Baťova (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 2. září, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 3. září, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 5. září, Zlín? – jde o poznámky ze sobotní konference – ta byla 3. září (MZA Zlín Baťa I/4 52) 1938, 6. září Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1938, 14. září Jan v Bledu (MZA Zlín Baťa I/4 53, Baťa I/4 78, Baťa XXVII 1 – dopis J. Hozy) 1938, 16. září Jan v Borovu (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 19. září, Borovo (MZA Zlín Baťa I/4 36)

1938, 24. září Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 52, Baťa I/4 78)

1938, 3. října Jan ve Zlíně – přijal s DČ armádního generála Bílého (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 4. října Jan v Praze – odlet do Prahy, jednání s premiérem Hodžou, generálem Syrovým, ministrem Černým (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 4. října Jan ve Zlíně ráno (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 5. října Praha – schůze Svazu průmyslníků, odpoledne odlet do Žiliny (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 6. října, abdikace E.Beneše, někdy v říjnu či začátkem listopadu byla Janovi nabízena kandidatura, na schůzce vedení závodů to Jan konzultoval a HV ho důrazně odrazoval pro jeho naivitu v politice (podle údajů Huga Vavrečky z 18.6.1946) 1938, 6. října odlet do Zlína a pak do Prahy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 7. října Jan v Praze – večeře s ministrem Chvalkovským a generálem Klecandou u JAB (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 8. října odlet do Zlína na konferenci (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 8. října, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 9. října Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 53, Baťa I/4 52, Baťa I/4 78)

1938, 9. října odpoledne odlet do Prahy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 10. října Praha – návštěvy na min. veř. prací a nár. obrany a u generálního ředitele Škodovky, odlet do Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 11. října Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 14. října Zlín – návštěva dr. Wettsteina a dr. Ludwiga (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 14. října Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 53, Baťa I/4 78)

1938, 15. října Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 53, Baťa I/4 52, Baťa I/4 78)

1938, 17. října Zlín – jednání komise o komunikačních otázkách Otrokovic (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 23. října Jan ve Zlíně – přijal poslance Ostrého z Mor. Ostravy – ten jej přesvědčoval, aby se postavil do čela nové politické strany – Pokorný pokračoval v jednání po odchodu JAB, 27. 10. pak vyřizoval dopisy, které JAB vyzývaly, aby se stal prezidentem (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1938, 28. října Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB) 1938, 1. listopadu, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 4. listopadu v časopise Zlín otištěn článek profesora Kabelíka Potřebujeme emigrační prostor, v němž hovoří o nutnosti přestěhovat československé obyvatelstvo ze Sudet do jednoho prostoru, navrhuje vytvořit československou kolonii na Madagaskaru, v jižní Rhodesii nebo severní Patagonii

1938, 7. listopadu Zlín návštěva z Philadelphie – umělé hedvábí (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 8. listopadu Zlín – návštěva generálů Husárka a Noska (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 8. listopadu, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 11. listopadu, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 12. listopadu Jan ve Zlíně – snídaně s generálem Prchalou, viceguvernérem Podk. Rusi Mezníkem a dalšími (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného z 11. 11., Baťa I/4 936)

1938, 13. listopadu – 9. prosince, obchodní cesta po západní Evropě, během ní se pravděpodobně sešel s Herrmannem Göringem, z čehož ho vinil Národní soud, podle údajů Huga Vavrečky z 18. 6. 1946 si slyšení vyžádal, protože chtěl zjistit, zda je možná dohoda s Německem o zmírnění potíží firmy Baťa po odstoupení Sudet a schůzka pro něj byla velkým zklamáním (podle Pokorného poznámek jej na cestě doprovázel dr. Krejčí)

1938, 13. listopadu – 9. prosince „pan chef na cestách po Západě s Dr. Krejčím“ – nic bližšího ani harmonogram cesty není (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 13. (nebo 14.) listopadu, zatčen v Mariánských Lázních gestapem a uvězněn v Karlových Varech, po intervencích vlády druhý den propuštěn pod podmínkou, že navštíví Göringa, to odkládal, až po zřízení protektorátu po výhrůžkách G. navštívil a ten mu vysvětloval výhody spolupráce s Německem, po této návštěvě se Jan rozhodl opustit Zlín) (podle M. Ivanova – Janovy vzpomínky, podle Svět porozumí byl zatčen v prosinci při cestě Sudetami do Holandska)

1938, 17. listopadu Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, listopad, Jan navštívil prezidenta Beneše a nabídl mu pomoc (podle M. Ivanova, uvádí zápisky Benešova kancléře dr. Smutného z 13. 11. 940)

1938, 1. prosince Jan v Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 937) 1938, 10. prosince, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 12. prosince Jan Baťov (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2) 1938, 13. prosince, Zlín? (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 13. prosince odjezd do Prahy – domluvena schůzka s guvernérem Englišem, není jasné, jestli proběhla večer nebo až druhý den (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 14. prosince Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 937) 1938, 19. prosince, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 20. prosince, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1938, 23. prosince Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 897)

 

1938, 27. prosince Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 20)

1938, 27. prosince Židlochovice – hon (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1938, 30. prosince Zlín – zápis do knihy kontroly kuchyní (MZA Zlín Baťa II/10 36 – kniha kontroly kuchyní) 1938, 31. prosince Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 53, Baťa I/4 78)

1938, 31. prosince Zlín, Silvestr Napajedla (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, počátek roku (nebo ještě konec roku 1938), dr. Wettstein při návštěvě ve Zlíně požaduje, aby Jan odešel do zahraničí (podle

 1. Ivanova)

1939, 3. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 40)

1939, 3. ledna odjezd Praha (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 4. ledna Praha – schůzky s dr. Hodačem, guvernérem Englišem, ministrem Karasem (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 5. ledna Praha – schůzky s min. předsedou Beranem, ředitelem Unionbanky, guvernérem Englišem (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 4. ledna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 5. ledna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 6. ledna, Třebíč (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 6. ledna odjezd do Jihlavy, Třebíče a Zlína (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 9. ledna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 20)

1939, 9. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 11. ledna Zlín – Napajedla (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 12. ledna odjezd Praha (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 12. ledna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 12. ledna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 13. ledna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 13. ledna Praha – jednání generál Eliáš ad. (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 15. ledna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 670) 1939, 16. ledna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 937)

1939, 18. ledna odjezd do Bratislavy na otevření slovenského sněmu, pak odjezd s Tisem do Vajnor (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 18. ledna, Bratislava (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 18. ledna Jan ve Vajnorech – s MJB účast na otevření slovenského sněmu (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1939, 19. ledna odjezd do Prahy (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 19. ledna Jan v Praze – oběd s premiérem Beranem, večeře u MTB s generály Syrovým a Eliášem (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1939, 19. ledna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 19. ledna, Janův rozhlasový projev, hovoří o dluhu Západu vůči Československu

1939, 20. ledna, Praha – Třebíč – Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou,

vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 21. ledna Zlín – mj. účast na plesu koželuhů (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 24. ledna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 577, Baťa I/4 20, Baťa I/4 52)

1939, 26. ledna Zlín „pan chef onemocněl chřipkou“ (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně

jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 27. ledna Zlín – nemocen (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 27. ledna Zlín (zde v rukopisných poznámkách ze 14. 2. – že bude předloženo JAB po návratu z Berlína 21. 2.) (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1939, 28. ledna Zlín – konference (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 29. ledna Jan ve Zlíně – oběd s chilským vyslancem Monttem v Napajedlích (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1939, 31. ledna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 936)

1939, 2. února Jan v Praze – s MJB čaj u prezidenta Háchy (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného) 1939, 2. února, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 3. února, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 5. února Zlín – uvítání M. Fabiána (MZA Zlín Baťa I/4 153 poznámky tajemníka Pokorného, není vždy úplně jasné, zda byl přítomen i JAB)

1939, 8. února odpoledne, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 9. února, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 10. února, Brno (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 10. února, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 11. února, Berlín (MZA Zlín Baťa I/4 412)

1939, 13. února, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52, MZA Zlín, Baťa X, i.č. 365)

1939, 13. února, odjezd Berlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 14. února, příjezd Berlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 14. února Jan v Berlíně – mj. jednání s advokáty Ludwigem a Dufhuesem (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1939, 15. února, Berlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 15. února Jan v Berlíně – mj. jednání s Mahnkopfem, Kehrlem ad. (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného)

1939, 16. února, Berlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 16. února Jan v Berlíně – jednání s majorem Nommem (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného) 1939, únor, jednání na říšském ministerstvu hospodářství v Berlíně o řešení situace baťovských prodejen na odstoupeném území v Sudetech

1939, 17. února Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 45) 1939, 18. února Jan Zlín (MZA Zlín Baťa X, i. č. 363)

1939, 19. února Jan ve Zlíně – přijal v Napajedlích min. Kaprase, dr. Stránského, vyslance Carra a konzula Bruinse, generála Klecandu (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného, MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 20. února, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52, MZA Zlín, Baťa X, i. č. 365)

1939, 23. února Jan ve Zlíně – přijal ředitele Krause z Živnobanky (MZA Zlín Baťa I/4 153, poznámky tajemníka Karla Pokorného) 1939, 27. února Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 937, Baťa I/4 52)

1939, 4. března, Jan jmenován čestným členem Spolku čs. Inženýrů (Denní noviny Moravská Ostrava 5. 3. 1939)

1939, březen, obchodní cesta do Polska, v době obsazení Němci, Jan se rozhodl v Polsku zůstat a dostat tam rodinu – nepovedlo se, Jan odjel do Rumunska a Jugoslávie, Němci požadovali, aby se vrátil, Jan měl však v plánu navštívit ještě Francii, Belgii, Holandsko a Anglii, Němci chtěli, aby schůzka byla klidně v Anglii, Jan tam pozval Vavrečku a Malotu, přijel i Wettstein, Němci garantovali volný pohyb jeho i jeho rodiny přes hranice, ale na druhou stranu vyhrožovali, že pokud se nevrátí, bude Zlín

vyvlastněn, rozhodl se vrátit – měl ve Zlíně rodinu (podle M. Ivanova – Janovy vzpomínky) 1939, 6. března, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 9. března, Chelmek (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 10. března, Chelmek – Lvov (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 11. – 14. března, Chelmek (PAS, Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 14. března, Zlín? (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1939, 15. března Jan v Polsku (Expres Praha 15. 3. 1939)

1939, 15. března, Lvov (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 16. března, Bukurešť (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 17. března Jan v Bukurešti (Český deník Plzeň 18. 3. 1939), téhož dne odletěl do Bělehradu (Moravský deník Olomouc 18. 3. 1939)

1939, 17. března, Borovo (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 18. března, Borovo (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 19. března, Borovo – Záhřeb (PAS, Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 20. března, Lublaň – Milán (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 21. – 22. března, Paříž (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 23. března, Paříž – Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 24. – 28. března, Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 29. března, Tilbury – Amsterdam (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 30. března, Amsterdam – Best (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 31. března, Berlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, duben cesta do Anglie (23.4. Tilbury)

1939, duben, Jan se vrátil do Zlína, na radu HV, ale jen proto, aby se připravil jeho exil (podle M. Ivanova)

1939, 1. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je

pouze do 6. dubna)

1939, 3. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 4. – 5. dubna, Praha (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je pouze do 6. dubna)

1939, 6. dubna, Třebíč (MZA Zlín Baťa I/4 155, kalendář tajemníka K. Pokorného, vyplněny plánované cesty JAB, není to přímý důkaz toho, že se skutečně uskutečnily, např. od 1. do 8. 3. je napsáno Borovo, přepsáno však přeškrtnutou nulou, vyplněn je

 

pouze do 6. dubna)

1939, 7. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 11. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52, Baťa I/4 24) 1939, 12. dubna Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 24) 1939, 15. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 17. dubna, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 25. dubna Jan v Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 146) 1939, 29. dubna Jan Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 146)

1939, květen (určitě 27.), cesta do Jugoslávie – přitom kontrolní cesta po prodejnách Slovensko – prodejna Kúty (podle jeho slov na konferenci v pondělí 22. 5. odjíždí v sobotu = 27.5. do Jugoslávie)

1939, 2. května Jan zřejmě ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 151) 1939, 2. května, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1939, 2. května, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 33, Baťa I/4 35)

1939, 3. května Paříž (MZA Zlín Baťa I/4 334)

1939, 6. května Paříž (MZA Zlín Baťa I/4 146)

1939, 9. května, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 45)

1939, 10. května, mimo Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52, podle rukopisného lístku psal příkaz 7. 5. a u strojopisného příkazu je poznámka, že o vyřízení bude pan Křeček informovat JAB hned po jeho příjezdu)

1939, 13. května Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 146)

1939, 15. května Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 16. května Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 21. května Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 22. května Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 53)

1939, 27. května Jan ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 419 – jeho tajemník Krejčí posílá do Prahy jeho pas kvůli švýcarskému vízu – vyřídit rychle – JAB chce brzy odcestovat, MZA Zlín Baťa I/4 78)

1939, 30. května Jan v Borovu (MZA Zlín Baťa I/4 567) 1939, červen, Jan odjíždí do Francie (podle M. Ivanova)

1939, červen, Marie, Edita, Jeník a Mařenka odjíždí do Jugoslávie, odtud do Anglie za Jenou a Ludmilou, pak do Paříže, kde se setkávají s Janem (podle M. Ivanova)

1939, 12. června Jan zřejmě ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 151) 1939, 16. června, Zlín (MZA Zlín Baťa I/4 40)

1939, 19. června, zřejmě ve Zlíně (MZA Zlín Baťa I/4 52) 1939, 26. června, Jan v Tilbury (MZA Zlín Baťa I/4 46)

1939, 30. června Jan zřejmě v Paříži (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 30. června Jan na lodi Ile de France (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1939, červen, obchodní cesta do USA a Jižní Ameriky (v USA návštěva světové výstavy v New Yorku, jednání o zrušení celního příplatku, vybudování prodejní sítě a továrny v Belcampu, v Jižní Americe měl jednat o vybudování baťovské surovinové základny), z této cesty se již Jan Baťa do Zlína nevrátil

1939, 30. června – 11. července cesta do USA lodí Ile de France, cestoval Jan s Marií, 5 dětí, slečna Nováková, gardedáma, F. Menčík, F. Pokorný, E. Valenta, F. Stojan, 11. 7. již byli v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 888)

1939, 1. července Jan na lodi Ile de France (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 2. července Jan na lodi Ile de France (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 5. července New York (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 15. července Jan v Baltimore (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 20. července Jan v New Yorku (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 21. července Belcamp (MZA Zlín Baťa I/4 52)

1939, 22. července Jan v Great Neck (MZA Zlín Baťa I/4 151) 1939, 23. července Jan v New Yorku (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1939, 24. července Jan v New Yorku (MZA Zlín Baťa I/4 884 MZA Zlín, Baťa X, i. č. 365) 1939, 24. července Jan v Great Neck (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1939, 25. července Jan v Great Neck (MZA Zlín Baťa I/4 151, Baťa XIX, i. č. 2) 1939, 27. července Jan v Great Neck (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1939, 30. července Jan v Great Neck (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, srpen, Kanada (12., 18. a 24. 8. píše do Zlína z Frankfordu)

1939, 4. srpna Jan v Hershey (MZA Zlín Baťa I/4 151, Baťa XIX, i. č. 2)

1939, 5. srpna Jan Chicago (MZA Zlín Baťa XIX, i. č. 2)

 

 

1939, 12. srpna Jan ve Frankfordu (MZA Zlín Baťa I/4 151, 884 MZA Zlín, Baťa X, i. č. 365) 1939, 14. srpna Jan v Bigwinu (MZA Zlín Baťa I/4 151)

1939, 17. srpna Jan ve Frankfordu (MZA Zlín Baťa I/4 151)

1939, 18. srpna Jan ve Frankfordu (MZA Zlín Baťa I/4 151, MZA Zlín, Baťa X, i. č. 365) 1939, 19. srpna Jan ve Frankfordu (MZA Zlín Baťa I/4 151)

1939, 22. srpna Jan v Great Neck (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1939, 24. srpna Jan v Kanadě – Frankfordu (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1939, září – 1940, září kampaň v americkém tisku proti baťovskému podnikání a JAB osobně – pátá kolona nacistů, novodobé otrokářství (MZA, Baťa I/4, i. č. 622)

1939, 5. září Jan v New Yorku (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 18. září Jan ve Washingtonu (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 25. září Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 23. října Jan ve Washingtonu (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 28. října Jan ve Washingtonu (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 30. října USA – bližší místo neudáno (Baťa I/4 52)

1939, podzim, budování továrny v Brazílii, nedaleko od Sao Paula (podle vzpomínek dcery Ludmily (M. Ivanov) zároveň

s městečkem Batatuba, vedoucí jednotky Jan Klátil ml. (*1902, otec manželky Jana Tomáše) odjel do Brazílie 30. 7. 1939, František Klátil ml. odjel do Brazílie 12. 8. 1939, podle vzpomínek Jana Kosoura koncem roku 1939 vyráběli punčochy a tenisky, měli problémy s názvem Baťa, proto byla založena společnost Sapaco)

1939, 6. listopadu Jan ve Washingtonu (MZA Zlín Baťa I/4 151) 1939, 21. listopadu Jan ve Washingtonu (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 26. listopadu Jan ve Washingtonu (MZA Zlín Baťa I/4 884) 1939, 28. listopadu Washington (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1939, 6. prosince Washington (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1939, 8. prosince Washington (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1939, 11. prosince Josef Hlavnička píše Janovi, aby zajistil dodávky surovin a přinutil zahraniční společnosti, aby platily pohledávky (AJN)

1939, 19. prosince Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1939, 20. prosince Belcamp (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1939, 27. prosince Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1939, 28. prosince Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 52, Baťa I/4 884)

1939 – 1940, zima, MTB podepsala Janovi revers, že od něj převzala 25% akcií, které mu po válce vrátí (podle M. Ivanova, podle MZA Zlín Baťa I/4 447 – Janův telegram Zlínu z 12. 1. 1940 oznamuje odjezd MTB z Ameriky na lodi Saturnia – v Neapoli 16. 1. – to znamená, že museli být ve styku a schůzka by mohla být v prosinci 1939)

1940, 6. ledna Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 8. ledna Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 52) 1940, 9. ledna Belcamp (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 10. ledna Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 24. ledna Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 29. ledna Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447, Baťa I/4 884) 1940, 4. února Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 5. února Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 52, Baťa I/4 884) 1940, 7. února Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 9. února Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 20. února Jan v New Yorku i v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 884)

1940, 27. února Jan v Belcampu – oznamuje, že odjíždí do Brazílie 22. 3. (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 1. března Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 14. března Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 30. března Jan v Riu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 3. dubna, Beneš dal pokyn, aby příspěvky od Jana přebíral člen Čs. Národního výboru E. Outrata (podle M. Ivanova – vyplývá ze zápisu kancléře Smutného z téhož dne – Masarykovi sdělil Černý, že Baťa už 4 měsíce dává měsíčně 1000 liber na odboj, protože generál Speare nesouhlasil, aby šly peníze ze společnosti Baťa – odtud jen 300 liber, zbytek Jan dává sám, Beneš sám s Baťou nechtěl přímo nic mít)

1940, 19. dubna Jan v Rio de Janeiro (MZA Zlín Baťa I/4 918) 1940, 20. dubna Jan v Riu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 21. dubna Jan v Riu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 21. dubna Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 25. dubna Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 26. dubna Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

 

1940, 27. dubna Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 30. dubna Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, duben, Jan na černé listině anglické (podle M. Ivanova) 1940, 2. května Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 4. května Jan v Sao Paulo (MZA Zlín Baťa I/4 937)

1940, 5. května Jan v Sao Paulu – oznamuje, že 9. 5. odjíždějí na 2 týdny na prohlídku pozemků (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 13. května Indiana (MZA Zlín Baťa I/4 937)

1940, 20. května Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447) 1940, 21. května Sao Paulo (MZA Zlín Baťa I/4 937) 1940, 28. května Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, květen, Jan přijíždí do Brazílie (podle vzpomínek J. Kosoura (M. Ivanov) 1. 5., a tehdy vybrali pozemky mezi Arpuhy a Canedos u řeky Cachoeira, nedaleko Sao Paula, zde se začalo stavět první baťovské město, původně mu Brazilci říkali Local de Checos, později stručně Bata a pak k tomu přidali Tuba=Otec – Batatuba= Otec Baťa, podle informací ing. Mikela ve své závěti odkázal továrnu synovi, který ji provozoval až do své smrti v roce 1977, podle článku Mikuleho byl Josef Hlavnička jejím ředitelem, rodina pak v roce 1983 továrnu prodala, v současnosti vlastní jedna z větví pouze koželužny)

1940, 14. června Jan na lodi SS Argentina (MZA Zlín Baťa I/4 151, 937)

1940, 28. června Jan píše Ralphu Ketchamovi, aby předal J. Masarykovi a vyslanci Hurbanovi 10 tisíc dolarů, ale nesmí potvrdit, že jsou od Jana Bati (AJN)

1940, 2. července Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 4. července, Jan píše A. Součkovi, aby začal výzkum pro osidlovací akce Patagonie – jihu Argentiny (podle M. Ivanova) 1940, 6. července Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, červenec, Jan na americké černé listině (do 11. července – vyplývá z jeho dopisu po návratu z Brazílie do Belcampu)

1940, 11. července Jan v Belcampu – píše Josefu Hlavničkovi o potížích vzniklých po zápisu na černou listinu a o penězích, které konkurence a odbory vynakládají na protibaťovskou akci (MZA Zlín Baťa I/3 100)

1940, 17. července, Souček odpovídá, že začali s přípravami (podle M. Ivanova – projekt trval až do zimy 1941, byly vyslány dvě skupiny na sever a na jih, podaly podrobné zprávy o vhodných územích)

1940, 28. července, Jan v Belcampu (MZA Zlín Baťa I/4 47) 1940, 10. srpna Belcamp (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, 7. září Belcamp (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1940, léto – podzim, V. Beneš na návštěvě v Belcampu u Jana, Jan odmítá veřejné prohlášení, aby neohrozil spolupracovníky a rodinu ve Zlíně, Beneš říká, že si uškodí (podle M. Ivanova)

1940, listopad, zpráva čs. brazilského zastupitelství pro exilovou vládu o Janových nákupech pozemků (podle M. Ivanova – nemají nic společného s Německem, neboť plány jsou už od roku 1925, kdy Jan byl v Brazílii poprvé, že získal prof. Kabelíka, neboť chce šlechtit dobytek speciálně pro kůže, že nemůže provozovat podnik v plném měřítku, neboť kvůli nedorozumění

v Londýně dostal na černou listinu a nemůže využít hotovosti u společností v britském impériu, v Indianě staví ředitelství, nesleduje politické cíle – ale nezávislost na evropských výrobnách, zastupitelství je přesvědčeno, že Jan je dobrý a věrný Čech) 1940, 25. listopadu, Jan píše Masarykovi, žádá ho o pomoc s anglickou černou listinou (podle M. Ivanova – Jan píše, že Anglie likviduje baťovskou distribuční a správní síť, že švýcarští finančníci, kteří se dostali na černou listinu pro spojení s Baťou, z ní už byli smazáni, a kanadská Baťa se na ni nedostala, zástupce kanadské komise byl spokojen s dodatečným Janovým prohlášením) 1940, 6. prosince, Jan píše V. Benešovi – lituje, že Benešovi vznikly z návštěvy v Belcampu potíže (podle M. Ivanova)

1941, leden, Jan s rodinou odplouvá na lodi SS Amerika z USA do Brazílie (podle M. Ivanova – vzpomínky dcery Ludmily – Jan

odjel, aby neškodil Belcampu, cestou se zastavovali v baťovských pobočkách – Panama, Chile – továrna postavena v Peňafloru, Buenos Aires, v přístavu La Plata nasedli na parník Corientes a jeli k vodopádům Iguassu a odtud parníkem Tibirica, který patřil Viacau, v přístavu Porto Guaira přesedli do vlaku a jeli do Sao Paula, odtud do Batatuby, vzpomínky J.Kosoura – prezident Getulio Vargas požádal USA o povolení trvalého příjezdu Jana, žádosti bylo vyhověno, podle vzpomínek Edity jeli od vodopádů vlakem do přístavu Guaira, odtud lodí společnosti Viacao do Presidente Epitacio, podle Hanina dopisu babičce v r. cca 1945 jeli přes Panamu, Kolumbii, Ekvádor, Peru, Chile a Argentinu)

1941, 15. ledna Jan píše F. Muškovi, že se neodhodlal k otevřené akci, protože má obavy o osud lidí ve Zlíně a že schvaluje jeho

činnost v odboji a přeje si vítězství spojenců (AJN)

1941, únor – září výkaz fondu svobody brazilského vyslanectví – příspěvky baťovských zaměstnanců (AMZV, LA, odd. 4, reg. 67, kr. 156)

1941, 22. března, Jan píše V. Benešovi (odpovídá na jeho dopis), děkuje, že se ho zastal, ale ať to nedělá, aby to nepoškodilo jeho, píše, že Tisovi rozhodně nedal 10 milionů, v Belcampu nikdy nehanobili předmnichovskou ani pomnichovskou vládu, chápe své povinnosti vůči národu – větší než mají jiní, protože má větší možnosti (podle M. Ivanova)

1941, 1. dubna, Jan Masaryk telegrafuje Janovi, aby udělal veřejné prohlášení k odboji (podle M. Ivanova – zápis Smutného, AÚTGM, EB II/1, i. č. 1271)

1941, 21. dubna, Jan v Santiago de Chile (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1941, 28. dubna, Muška telegrafuje Janovi, že Masaryk, V. Beneš a H. Benešová čekají, že pro ně Jan něco udělá (podle M. Ivanova)

1941, 23. května, schůzka ředitele Belcampu Mušky s vyslancem Hurbanem a píše Janovi, aby Hurbanovi písemně vysvětlil, proč nemůže dát veřejné prohlášení (podle M. Ivanova)

 

 

1941, 23. května F. Muška píše Janovi, ať napíše prohlášení alespoň československé vládě a vysvětlí vyslanci Hurbanovi, proč ho nemůže dát veřejně (AMZV, LA-D, odd. 4, reg. 70, kr. 177)

1941, 19. června profesor Kabelík píše Janu Masarykovi, že příčinou zápisu na černou listinu je konkurence a on sám JAB radil, aby veřejné prohlášení nedělal, aby neohrozil lidi ve Zlíně (NA, NS, kart. 162, koncept z 18. 6. viz AUP, fond JK, kart. 3)

1941, 20. června vyslanec Hurban informuje ministra Masaryka, že JAB je ochoten dát veřejné prohlášení (AÚTGM, EB II/1, i. č. 1271)

1941, červen Jan pověřuje profesora Kabelíka, aby napsal dopis J. Masarykovi, proč nemůže dát veřejné prohlášení (NA, NS,

kart. 162)

1941, 4. července bývalý československý diplomat, který vstoupil do služeb brazilských baťovských společností, se vyjadřuje k černé listině: „např. zdejší německá firma, která už v minulé válce byla na černé listině a jejíž majitelé se veřejně hlásí

k nacismu, na černé listině dnes není, je zvaná britskou obchodní komorou na cocktaily a dostává každou anglickou lodí z Anglie zboží“ (AÚTGM, EB II/2, i. č. 4201-4203)

1941, 14. července, V. Beneš píše Janovi a Muškovi, posílá nástin prohlášení (podle M. Ivanova)

1941, 23. července, Hurban telegrafuje, že Jan chce udělat prohlášení a požádal jeho a V. Beneše, aby ho zkoncipovali (podle M. Ivanova – zápis Smutného – Beneš s ním nechce nic mít, na telegram má odpovědět Masaryk)

1941, 25. července, Hurban (zřejmě – dopis pouze parafován) dostal dopis, že Janovo prohlášení nevyhovuje (podle M. Ivanova – v Janově archivu je několik návrhů, zřejmě ten odeslaný zní: Ujišťuji Vás, že plně podporuji vaši vládu. Prohlašuji a chci spolupracovati na každý možný způsob k vítěznému ukončení války za osvobození Československa. – Jsem přesvědčen, že veřejné mé prohlášení v této době mělo by neblahý vliv na osud velikého počtu mých spolupracovníků v Československu. Tímto vkládám do vašich rukou rozhodnutí o tom, zda má býti za daných okolností moje prohlášení zveřejněno.)

1941, 4. srpna profesor Kabelík píše Jiřímu Udržalovi o Janově plánu přestěhovat národ do Patagonie a uvádí, že Jan není možná duševně zdráv (NA, NS, kart. 162)

1941, 25. prosince Jan v Sao Paulu (MZA Zlín Baťa I/4 447)

1942 – 1944 pasová agenda vyslanectví v Rio de Janeiru – většina zaměstnanců baťovských brazilských společností podepsala přihlášku do československé armády (NA, fond 828, i. č. 329, k. 198, AMZV, LA, odd. 4, reg. 68, kr. 403)

1942, 18. ledna F. Muška vytýká Janovi, že nechce dát veřejné prohlášení a že tím riskuje ztrátu podniků na spojeneckém území a že nikdo nevěří, že to dělá kvůli lidem na okupovaném území (NA, NS, kart. 162)

1942, 8. března a 16. prosince československý zástupce v Brazílii se v dopisech nepříliš příznivě vyjadřuje o důvodech rozchodu Jiřího Udržala s Janem Baťou a obviňuje ho z oportunismu. Nelichotivě se vyjadřuje i o profesoru Janu Kabelíkovi (AMZV, LA-D, odd. 4, reg. 70, kr. 177)

1942, 12. března píše představitel československého vyslanectví v Rio de Janeiro vyslanci Hurbanovi o svém rozhovoru s americkým obchodním attaché, který mu řekl, že Jan Baťa by mohl být škrtnut z černé listiny, pokud se za něj zaručí československá vláda u vlády americké a zároveň anglické (AÚTGM, EB II/2, i. č. 3325)

1942, 4. dubna píše představitel československého vyslanectví v Rio de Janeiro vyslanci Hurbanovi, že zápis Jana Bati na černou listinu byl způsoben jeho neochotou dát Anglii finanční záruky, že zboží nakoupené pro podniky v tehdy neutrálních zemích se nedostane do Německa nebo do okupovaných území. Druhým důvodem bylo, že brazilské společnosti koupil od německé firmy pro zlínskou firmu Baťa a byl se Zlínem ve styku (AÚTGM, EB II/2, i. č. 3325)

1942, 31. března Jan píše čsl. vyslanci ve Washingtonu Hurbanovi, že zápis na černou listinu zařídila konkurence (AÚTGM, EB II/2, i. č. 3325)

1942, 5. května vyslanec Vladimír Hurban píše Janu Baťovi, že exilová vláda nemá zájem o výmaz jeho osoby z černé listiny, že jí nejde o osoby, ale o záchranu čsl. majetku (AÚTGM, EB II/2, i. č. 3325)

1942, 20. června Jan píše prezidentu Benešovi, že se rozhodl opustit západní polokouli, aby zahraničním společnostem usnadnil cestu k výmazu z černé listiny, že on i jeho podniky jsou mu zcela k dispozici a že zařídil, aby všechny zisky amerických společností byly dány k dispozici čsl. vládě, což nařídil už v říjnu 1939 společnostem ve Francii a Anglii (AÚTGM, EB II/2, i. č.

3325)

1942, 24. června, ministerstvo zahraničních věcí informuje ministerstva vnitra a národní obrany, že JAB není na seznamu nespolehlivých osob, protože nejsou přímé důkazy (NA, fond 828, i. č. 779, k. 243, AMZV, LA, odd. 4, reg. 67, kr. 156)

1942, 20. září tři ze zaměstnanců brazilských společností píší Janu Baťovi dopis, v němž zpochybňují jeho důvody. Píší, že kterýkoliv z vedoucích lidí ve Zlíně by byl ochoten raději obětovat život. Ptají se také, zda si Jan Baťa myslí, že podniky po válce budou muset patřit těm, kteří sice udrželi akcie a sami byli v cizině. (NA, NS, kart. 162)

1942, říjen brazilský zástupce v Londýně požádal československou exilovou vládu, aby byli zproštěni vojenské služby českoslovenští zaměstnanci Baťovy společnosti v Brazílii, kteří vyrábějí plynové masky pro brazilskou obranu (AMZV, LA-D, odd. 4, reg. 70, kr. 177, AÚTGM, EB II/1, i. č. 1271, dopis J. Masaryka vyslanci v Brazílii)

1942, 28. října, Janův projev v Sao Paulo k významu české nezávislosti (podle M. Ivanova)

1942, první kolonizační práce na fazendě Sammambaia, brzy skončily (podle M. Ivanova – vzpomínky V. Kubíka)

1943, 4. března vyslanectví v Brazílii informuje o ochotě baťovců přispívat na fond svobody a o tom, že fond bude i nadále příspěvky odmítat, pokud budou zaměstnáni u JAB (AMZV, LA, odd. 4, reg. 67, kr. 156)

1943, 19. dubna Jiří Udržal píše TBml, že důvod založení společnosti CIMA byl mít společnost nezávislou na Zlínu, kdyby Němci Zlín převzali. CIMA koupila pod cenou pozemky společnosti Viacao, provozní kapitál byl ze soukromých prostředků JAB (MZA, Baťa I/2, i. č. 775)

 

 

1943, 18. června, Jan píše prezidentovi, že Jan Zika baťovec z Chile odjíždí do čs. armády v Anglii a aby mu prezident dovolil informovat ho o baťovské práci v Jižní Americe, ze stejného data jsou i instrukce pro Jana Ziku – žádá mimo jiné o pomoc s

anglickou černou listinou, píše, že z americké se teď dostanou?, že pracují pro čs. budoucnost a že co dělá Jan osobně „má za účel udržet hlavy na ramenou zlínských a ostatních našich chlapů v Evropě“. (podle M. Ivanova)

1943, 16. srpna ministerstvo zahraničních věcí shrnuje plán na zajištění vymazání baťovských společností z černé listiny a jeho neúspěch, píše mj., že JAB se už v červnu 1942 vzdal písemně ve prospěch zřizovaného trustu jakékoliv účasti a vlivu na podnicích zahrnutých do trustu (AMZV, LA-D, odd. 4, reg. 70, kr. 177)

1943 nebo 1944 založení města Mariapolis (podle M. Ivanova – podle dopisu Hany)

1943, 22. listopadu dopis člena Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, Karla Stefana, adresovaný W. B. Bradfordovi z Úřadu strážce cizího majetku – týká se příspěvků věnovaných na podporu zahraničního odboje a v příloze z 2. července 1941 obsahuje výčet částek poskytnutých od 1. září 1939 do 30. června 1941. Celková částka činí 190 tisíc dolarů. (AJN)

1944, 15. ledna vyslanectví z kanadské Ottawy hlásí ministerstvu zahraničí, že TBml žádá vládu o intervenci ve prospěch koncernu Baťa i JAB, totéž i v dopise z 29. 3. (AÚTGM, EB II/1, i. č. 1271)

1944, 20. března jeden z bývalých zaměstnanců brazilských společností vypovídá, že po odchodu německých diplomatů společnsoti oficiálně provádějí československou politiku (NA, NS, kart. 162)

1944, 11. prosince, Jan píše prezidentu Benešovi, nabízí spolupráci na hospodářském plánování, ví, že jeho přítomnost na černé listině bude na překážku, ačkoliv ji nezavinil a po příměří bude hledat spravedlnost, pokud by nemohl spolupracovat, bude zatím pracovat sám a svůj plán pak předloží (podle M. Ivanova, AMZV, LA-D, odd. 4, reg. 70, kr. 177, AÚTGM, EB II/2, i. č. 3325)

1945, 1. března, prezident píše Janovi, že jeho jednání po opuštění republiky bude vyžadovat vysvětlení a vytýká mu, že neposkytl finance, a že Baťovy závody se měly rozdělit za války na dvě části – sloužící Němcům a Spojencům (podle M. Ivanova) 1945, 15. března, Jan píše prezidentovi, že při své nabídce spolupráce nepočítal s tím, že by se republika vydala sovětskou socialistickou cestou. (podle M. Ivanova)

1945, 15. března Jan píše britskému vyslanci v Brazílii, že v roce 1940 byly baťovské společnosti na britském území připraveny na jakoukoliv kontrolu a dohled a místo toho po něm chtěli finanční záruku 100 tisíc liber, které neměl (AMZV, LA-D, odd. 4, reg. 70, kr. 177)

1945, 7. dubna, Jan píše Memorandum anglickému a americkému vyslanectví v Rio de Janeiro, žádá o výmaz z černé listiny a souhlasí s jakýmkoliv vyšetřením (podle M. Ivanova)

1945, 21. dubna, Jan píše prezidentovi, že není pravda, že neposkytl finance a že podnik se rozdělit nemohl, že ho rozdělily důsledky Mnichova a že i tak fa Baťa určitě zahraniční odboj podporovala nejvíc ze všech a rozhodně nijak nepodporovala Němce (podle M. Ivanova)

1945, 22. srpna, americké ministerstvo žádá vyslanectví v Praze o informace o znárodnění, vyslanectví odpovídá (19. 8.), že

česká strana má zájem udržet Jana na černé listině, než získá kontrolu a vlastnictví jeho akcií (podle M. Ivanova)

1945, podzim (červenec), návštěva lidoveckého ministra pošt Hály (společně s Gottwaldem), uspořádán veřejný tábor lidu,

v projevu Hála jako první veřejně označil Jana za zrádce a kolaboranta (podle M. Ivanova – později, určitě nejdříve v roce 1949, kdy se po útěku z Československa (1948) dostal do Brazílie napsal nejstarší syn Janova švagra Josef Hlavnička místopřísežné prohlášení, kde mj. píše, že před svým projevem byl Hála na obědě u MTB a pokud by ona řekla jediné slovo, neobvinil by Hála Jana, pokud to již měl v úmyslu, okolnosti však nasvědčují, že naopak MTB k tomu Hálu přiměla, neboť Hlavničkovi řekla v podstatě totéž, co později řekl Hála a žádala Hlavničku, aby ani slovem Jana nehájil, protože Jan poškodil zájmy rodiny a zejména TBml., který má teď nastoupit na Janovo místo.)

1945, 14. srpna jednání na ministerstvu zahraničí, kde bylo řečeno, že JAB se v dohledné době z černých listin nedostane (MZA, Svit I/1, i. č. 7a)

1945, 17. srpna záznam z jednání na ministerstvu průmyslu, který řešil otázku jak správně vyjádřit ustanovení znárodňovacího dekretu, aby se vztahoval i na firmu Baťa (MZA Zlín, Svit I/1, i. č. 7a)

1945, 4. října, Jan píše prezidentovi o neblahých důsledcích znárodnění, že jde o majetek, že vláda odmítá jemu i rodině vydat pas (podle M. Ivanova, AJAB)

(Podle směrnice pro vydávání pasů ze 16. května 1945 (AMZV, LA, odd. 4, reg. 68, kr. 373) měl Janu Baťovi pas být vydán, protože mu v roce 1943 bylo 45 let a povinnost přihlásit se k vojenské službě se na něj nevztahovala. Jenže v době vyhlášení vojenské povinnosti tohoto věku ještě nedosáhl a podle informací ministerstva vnitra z 20. září 1943 (AMZV, LA, odd. 4, reg. 68, kr. 373)

v takovém případě platilo: „Odepřít konsulární pomoc, zejména vydání cestovního pasu osobám … a jejich uvedeným rodinným příslušníkům s tím, že jim bude vydán po ukončení války prozatímní pas platný pouze k návratu do Československa.“)

1945, 10. listopadu, telegram z Londýna do Prahy, že pokud čs. vláda nebude mít námitky, budou čs. firmy (i firma Baťa) vymazány z černé listiny 27. 11. (podle M. Ivanova)

1945, 15. listopadu, americký Department of State telegrafuje do Prahy, že 3. 11. žádal čs. ministerstvo zahraničí o seznam loajálních firem, které mají být vymazány z černé listiny, a dosud nic nedostal, takže se potvrzuje jeho názor, že čs. vláda nechce v listopadu žádný výmaz (podle M. Ivanova)

1945, prosinec, Naše pravda už píše o kolaborantu Baťovi, návštěva ministra Kopeckého – totéž (podle M. Ivanova)

1945, druhý pokus kolonizovat fazendu Sammambaia, skončil opět neúspěchem (podle M. Ivanova – vzpomínky V. Kubíka)

 

 

 

1946, únor, TBml. otiskuje v časopise Business Week zprávu, že se Jan v USA dostal do rozporu se Státním departmentem pro porušení zákona o pracovní době, o zaměstnávání nezletilých osob a že tajně přivezl víc instruktorů, že byl proto a pro spolupráci s Německem vyhoštěn a pak vyhrožoval zaměstnancům propuštěním, když se budou zajímat o čs. zahraniční odboj (podle M. Ivanova)

1946, březen, ve Zlíně ministr vnitra Nosek – opět kolaborant (podle M. Ivanova)

1946, 22. března zpráva vyslanectví v Rio de Janeiru o návštěvě zástupců britského a amerického vyslanectví, kteří řekli, že podle jejich názoru není důvod, aby brazilské podniky JAB dále zůstávaly na černých listinách, protože nejsou písemné důkazy, že udržovaly závadné styky s Němci. Ptali se, zda důkazy má čsl. vláda, dostali zápornou odpověď, chtěli vědět, zda by čsl. vláda uvítala výmaz, protože její stanovisko je pro spojenecké vlády směrodatné (MZA, Svit I/2/1, i. č. 537)

1946, 26. března, Jan píše Národnímu soudu, uvádí svou adresu (podle M. Ivanova)

1946, 27. března, Zlín hlásí ministerstvu průmyslu, že VKONV vede proti Janovi vyšetřování pro trestné činy podle retribučního dekretu (podle M. Ivanova, MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 916)

1946, 29. března, Jan posílá telegram čs. vládě, že nové vedení rozvrací podnik a perzekvuje staré baťovce (podle M. Ivanova, MZA Zlín, Svit I/2, i. č. 770)

1946, 23. dubna, Jan píše Hálovi, že o něm vědomě lhal a že ho Bůh potrestá (podle M. Ivanova, MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 772) 1946, 26. dubna ministerstvo vnitra upozorňuje Vyšetřující komisi ONV ve Zlíně, že je potřeba urychlit šetření JAB pro případné soudní řízení, protože se Jan uchází o brazilské občanství, nebo už ho získal, a jeho žádost o výmaz z černé listiny podporují americké i britské vyslanectví v Brazílii (MZA, Svit I/2/1, i. č. 537)

1946, 27. dubna, Jan píše ministru Stránskému, že je osočován, že nikdo nepředložil důkazy o jeho kolaboraci, že ho nikdo nevyslechl, ani neobžaloval, že mu odmítají vydat pas, že se rád dostaví před nezávislý soud, že ve Zlíně špatně hospodaří (podle

 1. Ivanova, MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 772)

1946, 13. května Jan píše ministru Vavru Šrobárovi, že národní promrhala všechny finanční rezervy nashromážděné za války, půjčili si velké částky, vyhnali bývalé vedení a perzekvují je (MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 772)

1946, 25. května jednání na ministerstvu zahraničí – výmaz JAB z černé listiny je velmi podporován Američany a Brity a není jasné, jak dlouho se ho podaří oddálit (MZA, Svit I/1, i. č. 28)

1946, 17. června, ministr Stránský píše Janovi, na černou listinu se mohl člověk dostat i nevinně, s postátněním souhlasí, slyší, že ve Zlíně se dějí i špatné věci, ale jde o dobrou věc, ne o majetek ale o ducha, že mluví rozhořčeně o vládě, ale jaký byl jeho postoj k Benešovi, že mu nemůže radit ohledně jeho návratu (podle M. Ivanova)

1946, 19. června Jan píše redakci Nového slova a upozorňuje na špatné hospodaření národní správy (MZA, Baťa I/6, i. č. 772) 1946, 30. června, Jan odstraněn z černé listiny – až tím, že byla černá listina zrušena (Svět porozumí)

1946, červenec svědectví profesora Kabelíka, kde uvádí, že Jan nemůže být duševně abnormální, jak se obával v roce 1941, protože nemoc už by se musela projevit (NA, NS, kart. 162, sl. 1)

1946, 13. července národní podnik Baťa píše ministerstvu vnitra, aby byl JAB prohlášen mezinárodním válečným zločincem (MZA Zlín, Svit I/2/1, i. č. 181)

1946, 19. srpna, Jan odpovídá Stránskému, že vláda mohla protestovat proti černé listině, že nabízel Benešovi pomoc a že jde jen o to, aby nemuseli platit náhradu (podle M. Ivanova, MZA Zlín, Baťa I/2, i. č. 772)

1946, 12. prosince ministerstvo vnitra odesílá národnímu prokurátorovi při Národním soudu v Praze trestní podání na JAB (MZA, Svit I/2/1, i. č. 181, Baťa I/2, i. č. 771)

1946, 22. prosince článek v tisku – snaha vytvořit obraz Jana Bati jako neschopného a v podstatě bláznivého člověka, který trvá na provedení těch nejbizarnějších nápadů – plánoval vyvážet mravenčí sádlo jako lék na revmatismus, vybudovat mléčné potrubí do Sao Paula, nebo že se kobylky přilétající do Brazílie z Argentiny Baťovým pozemkům vyhnuly, protože věděly, že by tam díky katastrofálnímu hospodaření Jana Bati neměly co jíst. Zároveň článek přesvědčuje čtenáře o údajné široké podpoře odsouzení Jana Bati a zdánlivě seriózně hodnotí jeho význam pro republiku. Zajímavé je, že už tehdy pokládá za zcela jasné, že Baťa bude souzen v nepřítomnosti (MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 772)

1946, 26. prosince, Jan píše Národnímu soudu, znovu uvádí svou adresu, žádá, aby směl přijet a osobně se obhajovat a by mu byla zaslána obžaloba (podle M. Ivanova)

1946, prosinec, ve Zlíně zase Hála – opět kolaborant (podle M. Ivanova)

1947, 29. ledna článek ve zlínském Tepu upozorňuje, že JAB má stále čestný doktorát

1947, 12. února článek ve zlínském Tepu, který uvádí, že JAB bude souzen v nepřítomnosti a uvádí jeho přesnou adresu (MZA, Svit VII, i. č. 6)

1947, 24. února, Jan vystavil plnou moc jednomu ze svých obhájců JUDr. Evženu Šallerovi

1947, 25. února, Jan získal úředním dekretem brazilské občanství (Svět porozumí, na jiné straně se píše, že 5. února) 1947, 28. února ministerstvo zahraničí informuje ministerstvo vnitra, že podle sdělení vyslance v Brazílii udělil brazilský

prezident Janu Baťovi dekretem z 25. února brazilské občanství. Zvažovala se možnost podání protestu československé vlády, bohužel ale ministerstvo vnitra zjistilo, že to není možné, neboť Janu Baťovi je již 49 let. Podání námitky z československé strany by bylo možné pouze u občana mužského pohlaví, do čtyřiceti let. (MZA Zlín, Svit I/2/1, i.č. 181)

1947, 5. března Úřad předsednictva vlády rozeslal usnesení 68. schůze vlády, v němž se v bodě 17 píše, že je třeba, aby JAB byl odsouzen do 4. 5. 1947 (NA, fond 832, i. č. 390, k. 1985)

1947, 5. března Jan píše matce své manželky, vdově po MUDr. Rudolfu Gerbecovi, že když před rokem žádal o československý pas, byl mu nabídnut pouze na cestu do Československa a pokouší se poslat JUDr. Šallerovi plnou moc, ale vyslanectví mu brání a že k soudu nebyl obeslán (MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 772)

 

 

1947, 19. března národní prokurátor odesílá přednostovi Národního soudu v Praze obžalovací spis (MZA, Svit I/2/1, i. č. 1000) 1947, 20. března prohlášení JUDr. Šallera, v němž uvádí, že 18. a 19. března opakovaně žádal o telefonické spojení s Rio de Janeiro, které mu ovšem bohužel nebylo umožněno, takže konzultaci s klientem nemohl uskutečnit.

Materiály k průběhu procesu (NA, NS, kart. 162, sl. 1)

1947, 22. března, ustanoven sedmičlenný senát v procesu Jana Bati, původně jako předseda napsaný soudce nejvyššího soudu

v Brně Ladislav Beran je v listině škrtnut, nahradil ho generál justice dr. Šrámek. Dále bylo ustanoveno šest přísedících a jeden náhradník. Jeden z navržených přísedících se 19. dubna vzdal své funkce ze zdravotních důvodů. Přiložil i lékařskou zprávu.

1947, 26. března, v Curychu odevzdává plnou moc JUDr. Pražákovi, druhým obhájcem byl JUDr. Šaller (podle M. Ivanova)

1947, 29. března, významný brněnský soudce dr. Beran odmítl předsednictví soudu v procesu s Janem Baťou (podle M. Ivanova) 1947, 2. dubna, přednosta Národního soudu nařizuje ustanovení obhájce ex offo JUdr. Rudolfa Pacholíka.

1947, 2. dubna, JUDr. Pacholík jmenovaný Janovým obhájcem ex offo žádá soud, aby odložil řízení a Jana předvolal (podle M. Ivanova)

1947, 7. dubna, JUDr. Šaller vznesl proti obžalobě odpor, zajímavé je, že v té době mu ještě nebyla doručena obžaloba.

1947, 10. dubna, proti žalobě podává odpor i JUDr. Pacholík, uvádí v něm, že obžaloba nebyla Janu Baťovi vůbec doručena, že Jan Baťa má právo zúčastnit se procesu, navíc nemůže být jako brazilský občan souzen Národním soudem.

1947, 14. dubna, Jan Baťa v telegramu protestuje proti nedoručení žaloby, přestože již v listopadu 1946 nahlásil adresu, protestuje proti stanovení obhájců ex offo, žádá doručení spisu a dostatečnou lhůtu k vypracování obhajoby.

1947, 15. dubna, přednosta Národního soudu stanovuje hlavní přelíčení v procesu s Janem Baťou na 28. dubna 1947 v 9 hodin dopoledne v budově okresního soudu trestního v Praze II, Spálená ulice, jednací síň 2, za předsednictví vicepresidenta Nejvyššího vojenského soudu a generála justice Jaroslava Šrámka.

Na desátou hodinu 28. dubna jsou předvoláni svědkové Červenka, Fierlinger, Kabelík, Novotný a Valenta, na devátou hodinu dopolední 29. dubna svědkové Mikulec a Dvořák

1947, 15. dubna, Jan rozesílá ředitelům zahraničních společností oběžník, že od správců holdingových společností v Curychu dostal 2. 4. zprávu, že jej TBml. žaluje o vydání majetku, že uložil některým společnostem, aby provedli změny akciového kapitálu a neposlouchali Janovy příkazy, ale že TBml. nemá žádná vlastnická práva (podle M. Ivanova)

1947, 19. dubna, JUDr. Alois Pražák adresuje soudu podání, v němž uvádí, že téměř všechno vyšetřování Jana Bati se týkalo faktu, zda vlastní všechny nebo část akcií firmy Baťa a.s. Zlín, že byli zajištěni i členové představenstva zlínské firmy, vedena rozsáhlá mediální kampaň. Dále uvádí stejné argumenty jako JUDr. Šaller a JUDr. Pacholík.

1947, 19. dubna, Jan telegraficky protestuje proti předsedovi senátu a porotě 1947, 21. dubna, telegramem protestuje Jan Baťa proti porotě a soudci.

1947, 24. dubna, telegramem zmocňuje Jan Baťa JUDr. Mirka Pokorného (spolupracovník JUDr. Pacholíka) k obhajobě.

1947, 26. dubna, JUDr. Pacholík podává návrh, v němž shrnuje obsah všech dosud podaných odporů a žádá o odročení, dokud nebude rozhodnuto o všech právních otázkách. Pobyt Jana Bati je znám, ale on nebyl vůbec vyslechnut, ani obeznámen se žalobou. Tyto otázky musí rozhodnout prezidium Národního soudu, neboť v senátu je 6 laiků neznalých práva.

1947, 26. dubna Jiří Udržal píše, že pokud nebyl JAB obeslán, způsobí to zájmům Zlína v Brazílii velké problémy (MZA Zlín, Svit I/2/1, i.č. 182)

1947, 28. dubna – 2. května, proces s Janem Baťou u Národního soudu

1947, 28. dubna od 9 hodin, předseda zamítá námitky obhajoby na nepříslušnost soudu a nepřípustnost řízení v nepřítomnosti a návrhy na slyšení svědků jako nezávažné.

Pak vypovídají svědkové Červenka, Valenta, Fierlinger a Novotný, čte se protokol z výslechu Dominika Čipery. Je navržen výslech Františka Peřiny a Aloise Gebauera. Obhajoba žádá pořizování stenografického záznamu líčení na vlastní náklady. Soud svoluje. 1947, 29. dubna od 9 hodin, JUDr. Pražák písemně předává návrhy obhajoby na vývodní prostředky, předseda je předává prokurátorovi k prostudování. Vypovídá svědek Kabelík, další svědkové pobývají v USA, proto je čten pouze protokol z jejich výslechu. Proti tomu obhajoba protestuje, neboť vzhledem k tomu, že nejde o soudní protokol výslechu, nemohou být svědkové za případné nepravdivé údaje sankcionováni. Předseda JUDr. Šrámek ale se čtením protokolů souhlasí. Následuje čtení protokolů dalších svědků. U nich již ovšem není udán důvod, proč se k soudu nedostavili. Poté obhajoba žádá předvolání dr.

Udržala, jeho ženy a dr. Miesbacha ke svědecké výpovědi.

1947, 30. dubna od 9 hodin, vypovídá svědek Peřina, který se ovšem den před tím účastnil procesu jako divák. Obhajoba protestuje, soud však rozhoduje, že bude slyšen a soud zváží jeho věrohodnost, vypovídají svědkové Gebauer, Aster a Schubert. JUDr. Šaller žádá znovu osobní slyšení dr. Udržala a předvolání dalších svědků, prokurátor nesouhlasí s odůvodněním, že obhajoba se pouze snaží zdržovat.

Poté se senát odchází poradit: „Po návratu předseda prohlásil usnesení, že soud má dosavadním průvodním řízením věc natolik objasněnu, že další nepotřebuje a proto tyto se jako bezvýznamné zamítají.

Na to povstává obhájce Dr. Šaller a prohlašuje, že se vzdává obhajoby.“

1947, 2. května od 9 hodin, jednoho z přísedících zastupuje náhradník. Důvod není uveden. JUDr. Pokorný vznáší protest „proti obsazení soudu v tom smyslu, že prý neodpovídá nyní vládnímu intimátu o politickém rozvrstvení přísedících“.

Odmítá také předsedu senátu pro zaujatost a podává písemné odůvodnění.

Po poradě předseda vyhlašuje usnesení, v němž zamítá další svědky pro bezvýznamnost, zamítá protest proti náhradníku přísedícího, protože to odpovídá trestnímu řádu. Protesty proti předsedovi mohou být podány před hlavním líčením a trestní řád nezná důvody zaujatosti, které by vznikly z postupu při hlavním přelíčení. Prohlašuje průvodní řízení za skončené. JUDr. Pražák vzápětí prohlašuje, že skládá obhajobu.

Následuje konečná řeč prokurátora a obhajovací řeč JUDr. Pokorného. Pak soud odchází ke konečné poradě a po návratu vyhlašuje rozsudek.

Podle poradního protokolu dva z přísedících hlasovali proti vině, v otázkách trestu, občanské cti a propadnutí majetku se pak hlasování zdrželi.

1947, 2. května, Národní soud vynesl rozsudek, Jan Baťa byl odsouzen k 15 letům vězení, po dobu trestu byl zbaven občanských

práv a jeho majetek byl zkonfiskován (MZA Zlín, Baťa I/2, i. č. 800)

1947, 3. května, britské vyslanectví v Praze píše dr. Aloisi Pražákovi – že černá listina byla zrušena 30. 6. 1946, že Baťovy podniky v neutrálních zemích byly na černé listině proto, že byly ovládány Janem, který byl osobně na černé listině, protože odmítl dát určitá ujištění vládě ohledně vyhýbání se kontrabandu a obchodu s nepřítelem (Svět porozumí, originál dopisu otištěn na s. V obrazové přílohy)

1947, 5. května, brazilský vyslanec v Praze Decio Coimbra podává zprávu své vládě, v ní mj. cituje zlínský podnikový list:

„Osvobození Jana Bati by nás stálo milióny korun“. (podle M. Ivanova)

1947, 21. května článek ve zlínském Tepu informuje, že JAB byl zbaven čestného doktorátu (MZA Zlín, Svit VII, i. č. 6)

1947, 21. května Jan píše otevřený dopis členům senátu a prokurátorovi Národního soudu, v němž je obviňuje z perzekuce a nespravedlnosti a nemorálnosti (MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 772)

1947, srpen, Janova návštěva u brazilského prezidenta Eurica Dutry – předkládá mu upravený plán industrializace Brazílie – první verze již v roce 1940, vláda jej však zhodnotila jako iluzi, podle tohoto plánu mělo být vybudováno celkem 10 baťovských měst zejména s obuvnickým, gumárenským, koželužským a textilním průmyslem, ale také s dřevařským, papírenským a chemickým průmyslem a zemědělskou výrobou a současnou kolonizací, Batatuba (1941), Bataberá=Batayporá (1943), Bataibuna (1948), Batapora (1945), Bataiára (1950), Batarassu (1951), Batapé (1952), Batajuba (1953), Bataguassu (1949), Batavari (1954) (Svět porozumí, roky označují počátek výstavby, tabulka na s. 150)

1947, mezi 1. a 8. zářím, Jan odjel lodí přes Janov do Švýcarska (podle dopisu J. Udržala z 9. 9. 1947 – MZA Zlín Svit I/2/1 182) 1948, počátek budování města Bataguassu (podle Dovětku – podle vzpomínek Edity odjeli s manželem na Janovo přání (dopis z 10.11.1948) převzít správu pozemků v Matto Grosso, kde tehdy již existoval zárodek Bataguassu)

1948, 5. ledna záznam telefonického hovoru dr. Holého a dr. Udržala ze Sao Paulo – advokát JAB předložil doklad, že převody akcií z doby protektorátu byly zrušeny a JAB je jediným vlastníkem akcií (MZA Zlín, Baťa I/6, i. č. 919)

1948, 14. září místopřísežné prohlášení Johna Hozy – popisuje instrukce Jana Bati, podle nichž od října 1938 organizoval vývoz strojů a vybavení ze Zlína (AJN)

1948, 14. října, Jan zasílá čs. ministerstvu zahraničí žádost o odškodnění za znárodněný majetek (Svět porozumí, překlad na s. 156-9)

1948, 22. prosince, valná hromada Baťa a.s. v Belcampu, dala Janovi neomezenou plnou moc, přenesla sídlo společnosti do Batatuby, mělo se jednat o nacionalizaci společnosti v Brazílii, notářské ověření plné moci z 5. 2. 1949 podepsal John Hoza a jako jeden ze svědků Bohuš Baťa (Svět porozumí)

1949, leden, ve sporu o majetek v USA soudce Benjamin Schreiber rozhodl ve prospěch TBml a MTB (podle M. Ivanova) 1949, 13. října, Jan píše nejmenovanému ministrovi, že má v archivu Masarykovy stvrzenky na příjem peněz pro odboj od Nejmenovaného (podle M. Ivanova)

1950, 2. května záznam porady Svitu – v noci ze 14. Na 15. Března byly skartovány všechny doklady k exportu a podstatná část strojů byla expedována do USA podle telefonických příkazů JAB (MZA, Svit I/2/1, i. č. 202)

1950, 25. června, slavnostní otevření fotbalového stadionu Jana Bati v Mariapolis (Svět porozumí)

1950, 7. srpna, do Zlína dorazila zpráva v Daily News, že Jan byl minulý čtvrtek zatčen na popud MTB, dokud nesloží 250 tisíc jako jistotu, v pondělí požádal Mr. Morriss o zrušení zatykače, to bylo zamítnuto (podle M. Ivanova – podle vzpomínek Ludmily byl Jan ve vězení 29 dní, kauce byla později snížena na 50 tisíc) – (Jan mohl být zatčen 27. 7. a 31. 7. žádal jeho obhájce o propuštění, o týden později mohla zpráva dorazit do Zlína)

1950, 24. srpna, zatčen v USA na popud MTB?, podle jeho vzpomínek chtěli, aby se vzdal majetku ve prospěch TBml a MTB (podle Svět porozumí, nesedí to časově s novinovými články)

1951, 7. června právní oddělení Svitu v dopise ministerstvu spravedlnosti shrnuje otázku vlastnictví akcií tak, že od valné hromady 16. 6. 1934 až do 27. 11. 1939 vystupuje jako majitel všech akcií JAB, poté jako akcionáři vystupují už i Marie Baťová, Čipera, Vavrečka, Hlavnička, Malota a Hynek Baťa (MZA Zlín, Svit I/2/1, i.č. 176)

1952, 17. března odborný posudek, v němž je odůvodněno, že akcie Jana Antonína Bati propadly československému státu, protože je včas nepřihlásil, a toto propadnutí není konfiskace. (MZA Zlín, Svit I/2/1, i. č. 237)

1952, 28. května schůzka právníků Svitu – výpověď zaměstnance pro baťovské zahraniční filiálky o reklamacích Belcampu vůči Zlínu, které Jan podporoval (MZA, Svit I/2/1, i. č. 208)

1952, červenec, Jan předkládá papeži Piu XII. studii Dynamismus míru – migrační plán, byla vydána jako univerzitní studie Dominikánskou univerzitou (podle M. Ivanova – Janův dopis K. Sázavskému)

1952, výstavba silnice z Porto Quinze do Campo Grande (podle Dovětku – vzpomínky Edity)

1953, 23. října, odvolací soud v New Yorku vynesl rozhodnutí, že 826 akcií Leader patří TBml a MTB (podle M. Ivanova) 1953, Jan vysílá V. Kubíka na fazendu Sammambaia, začíná prodej pozemků a kolonizace, tentokrát již úspěšně (podle M. Ivanova – vzpomínky V. Kubíka)

1954, 17. září, položen základní kámen k městu Bataypora (podle M. Ivanova, podle vzpomínek Ludmily založil postupně Jan dvě města ve státě Sao Paulo – Batatuba a Mariapolis=Mariino město (podle vzpomínek Edity bylo založeno jako první po Batatubě, snad ještě ve 2. polovině 40. let v kraji Alta Paulista), a dvě ve státě Matto Grosso=Velký prales – Bataypora=Baťova dobrá voda –

 

v listopadu 1956 600 obyvatel – podle Janova dopisu a Bataguassu=Baťův velký potok – v listopadu 1956 700 obyvatel – podle

|Janova dopisu)

1955, 5. srpna místopřísežné prohlášení Františka Krause (AJN) uvádí,

že ho Jan Baťa pověřil, aby zabránil každému pokusu nacistů získat peníze, zboží, stroje či lidi

že mu v roce 1939 Jan přikázal, aby nařídil všem zahraničním společnostem ve spojeneckých a neutrálních zemích dát ze

svých zisků nejméně 20 % exilové vládě na podporu spojeneckých válečných snah

1957, navržen na Nobelovu Cenu míru za své zásluhy v oblasti hospodářské kolonizace nevyužitých území, kandidatury se vzdal 1957, únor, Jan píše JUDr. Pražákovi, že je navržen na Nobelovu cenu míru (podle M. Ivanova)

1957, duben, Jan píše příteli Neherovi, že se vzdal kandidatury zejména z důvodu, že oficiálním brazilským kandidátem je jeho přítel maršál Mariano Candido Rondon (podle M. Ivanova)

1958, 7. února, Jan píše do redakce časopisu Bohemia – reaguje na poznámku, že Udržal převzal zastoupení švédských firem – že v roce 1941 mu Udržal vysvětlil, že musí z Brazílie odejít „protože považuje svoje postavení u mne za neslučitelné se svými názory politickými. Pojede do Ruska a myslí, že se bude moci vrátiti do ČSR s Rudou armádou a že převezme vedení zlínských podniků, které určitě padnou do „orbitu“ sovětského tak či tak.“, odešel v říjnu 1941 nakonec do Kanady a pracoval pro TBml, Jan soudí, že nejvíc z jeho hlavy je plán, že se TBml. soudí s Janem o majetek (podle M. Ivanova)

1959, 8. srpna, Jan píše dr. Radimskému, redaktoru exilového sborníku, že Udržal mu při svém odchodu z Brazílie v roce 1941

řekl, že je komunista a odchází do Ruska (podle M. Ivanova)

1961, 25. září, rozhodnutí že právník Harold Edward Stassen může nahlédnout do materiálů zlínského archivu, ale do pečlivě vybraných (podle M. Ivanova)

1962, 26. března, Jan píše TBml, že se v jeho prospěch vzdává nároků na majetek Baťa a.s. Zlín a odvolává námitky proti tvrzení TBml, že akcie zdědil (podle M. Ivanova – podle vzpomínek Ludmily byl Jan už finančně vyčerpán a obával se o budoucnost dětí) 1965, 23. srpna, zemřel v Sao Paulu, pohřben v nedalekém městě Piracaia

1965, 23. srpna, otevření mostu přes Paraná, jehož ideu přednesl Jan brazilským oficiálním místům brzy po válce (podle Dovětku – vzpomínky Edity, leží nedaleko Bataguassu – podle M. Ivanova)

1968, leden – únor, prohlášení mnohých Janových zaměstnanců, že Jan nikdy nebránil přihlásit se do armády nebo přispívat na odboj a že přispíval sám, a ti kteří v roce 1946 podepsali prohlášení, že to děla, jednali pod nátlakem (podle M. Ivanova)

1968, Udržal se setkal na vlastní žádost v Batubě s Janem Klátilem, chtěl mluvit s Janem Tomášem, ale ten byl na obchodní cestě a řekl, že obvinění proti Janovi byla nespravedlivá a nepravdivá a čs. národ by se mu měl omluvit (podle M. Ivanova – vzpomínky Ludmily)

1977, 4. září, zemřel syn J. A. Bati Jan Tomáš Baťa

1993, březen, generální prokurátor ČR Jiří Šetina podává stížnost pro porušení zákona v procesu Jana před Národním soudem (Svět porozumí, s. 188 – 191)

1994, 20. července, Nejvyšší soud ČR stížnost zamítá (Svět porozumí, s. 192 – 195) 1995, 6. července, zemřela dcera J. A. Bati Marie Nash

1998, 4. července, zemřela dcera J. A. Bati Ludmila Baťová Arambasic

2007, 25. června, pražský městský soud zrušil rozsudek Národního soudu a případ vrátil státnímu zastupitelství k došetření 2007, 15. listopadu, státní zástupci dospěli k závěru, že nebyl spáchán žádný trestný čin a případ byl založen

2014, 8. ledna, zemřela dcera J. A. Bati Edita Baťová de Oliveira 2017, 9. září, zemřela dcera J. A. Bati Jena Baťová Mitrovitch

 

Kolonizace v Brazílii podle vzpomínek pamětníků (podle M. Ivanova) Dopis Hany babičce cca 1945-6

Druhá česká kolonie je v Indianě, jsou tam plantáže bavlny, ricinu, burských oříšků, eukalyptu, bufy, mentolu, ramyje (pevnější než len), kapoku, rýže, buriti atd., velikost pozemků v Indianě cca jako opavské Slezsko, největší ranč (retiro) je Retiro formoso, vede ho pan Kopečný, který je v Brazílii už mnoho let, někdy jedou navštívit i osadu v pralese – Mariapolis (na počest maminky), poprvé tam byla neproniknutelná džungle, teď o dva roky později má 4 tisíce obyvatel, 7 obchodů, 2 lékárny, hotel, statek, pilu, cihelnu a kostelík

 

Ze vzpomínek Vladimíra Kubíka

Fazenda Sammambaia (Kapradí), od hranice k hranici asi 60 km, rozloha asi 80 tisíc ha, první práce na fazendě začaly v roce 1942, brzy skončily, znovu pokus v roce 1945, skončil po několika měsících, začátkem roku 1953 Jan požádal Kubíka, aby tam zajel a pokud to bude možné, ujal se prací. Museli nejprve opravit fazendu a pak začali s prodejem pozemků, na fazendě nebyly studny, ale v potocích skvělá voda, vedle fazendy byla osada indiánů, kteří říkali, že je to dobrá voda – Y (voda) Pora (dobrá), tak vznikla Bataypora, Kubík požádal Jana o schválení jména, ten říkal Kubíku, co jste si to vzpomněl, ale nakonec souhlasil, dnes má město 20 tisíc obyvatel.

 

Dovětek (bohužel u většiny informací chybí datace)

 1. 25 – 26 informace o telegramech mezi Anglií a Amerikou, které dokazují, že chtěli JAB sesadit z vedení, dokument Plán pro kontrolu Baťových podniků ve Spojených státech a v Jižní Americe – na jeho základě byl vytvořen výbor z členů americké administrativy (ABAL=Baťova americká administrace), měl Jana zbavit vlastnických práv a nahradit jej osobou vyhovující spojencům i čs. vládě = TBml
 2. 29 – 30 TBml. zahájil svou akci proti strýci již za války, kdy se prohlásil za Janova zástupce v době, kdy byl Jan kvůli černé listině izolován v Brazílii
 3. 32 – 33 Leader už od roku 1940 tajně zrazoval Jana a po smrti dr. Wettsteina se jeho nástupce Charles Jucker spojil s TBml, jemuž poskytoval peníze, které Janovi odpíral
 4. 33 americká justice rozhodla pomocí tzv. injunkce, že Jan nesmí prodávat větší plochy svých pozemků v Brazílii než 33 ha na

osobu a peníze z prodeje smí použít pouze na daně a platy zaměstnanců, zbytek uložit na účet k dispozici americké justice, brazilská vláda přijala.

TBml podal na Jana žalobu v Piracai, ale v řízení nepokračoval.

 1. 33 – 34 po vítězství Jana ve sporu v Holandsku měly být s pomocí brazilské vlády podniknuty kroky pro uvolnění zadrženého kapitálu, tehdy zasáhly USA a Jan byl svým americkým advokátem vyrozuměn, že pokud bude pokračovat, bude v USA souzen in absentiam.
 2. 47 – 49 již v prosinci 1939 zneužili představitelé Leadru 4 akcií, které drželi jako věrná ruka pro založení společnosti BSF Stiftung, na kterou převedli 890 akcií z 1170, které Jan uložil v USA u Donalda Hilla. Když Jan získal v polovině roku 1945 brazilský pas, odjel do Curychu a žádal od Juckera vyúčtování, ten se prohlásil za neutrálního s tím, že poslechne toho, komu dá za pravdu spravedlnost. Jan povolal Donalda Hilla, předložili 890 akcií a žádali zrušení jejich převodu, což švýcarské soudy i vláda odmítli udělat. V té době již bylo 890 akcií převedeno z BSF na podniky TBml v Kanadě.
 3. 54 TBml. nedodržel svoučást dohody z roku 1962, kterou se Jan vzdal svého vlastnictví akcií Baťa v jeho prospěch, protože porušil svůj závazek nepodnikat v Brazílii založením podniků Verlon a Ancora (výroba plastické a sportovní obuvi Sandak, Bubblegummer a Powers), nevyplatil Janovi ani symbolickou náhradu 500 tisíc dolarů nacházejících se v Anglii s tím, že Janovi nebyly uvolněny minoritní akcie Baťa Tilbury, takže je Tomášovi nevydal.
 4. 83 – 84 senát Národního soudu byl složen podle volebních výsledků – 2 komunisté, 2 národní socialisté, 1 sociální demokrat a 1 lidovec, národní socialista se během líčení omluvil – byl nahrazen komunistou (z článku J. Šetiny v časopise Polygon 7/1998 ve Švýcarsku, píše tam, že byl nucen k abdikaci zejména Levým blokem a pozdější KSČM ale také lidovci, Lux prý dokonce naznačoval, že pokud neabdikuje, budou lidovci s komunisty hlasovat pro jeho odvolání, abdikoval na konci roku 1993)

 

Jan Antonín Baťa – příbuzní

Otec Antonín Baťa, obuvník, * 13. 8. 1844, +5. 9. 1905

Matka Ludmila, rozená Hrušťáková, * 9. 11. 1857, + 18. 11. 1939 Zlín Sourozenci:

Nevlastní

Anna (Schieblová) * 1872, + 25. 7. 1936

Antonín * 1874, + 8. 6. 1908

Tomáš * 1876, + 12. 7. 1932

Vlastní

Leopold * 1887, + 1. 7. 1920 (Marie Krajčová)

Bohuslav * 1895, vedoucí u firmy Baťa (Vanda Čistínová)

Jindřich * 1900, + 18. 1. 1946 Gwel, Jižní Rhodesie (MZA Zlín Baťa I/6, i. č. 917), vedoucí u fy Baťa (Anna Jančíková) Marie (Hlavničková) * 1903 (Josef Hlavnička)

Děti

Hana (Jena) (* 31. 10. 1922) – Ljubisav Mitrovic, děti Ljubisav, Nadia, Jan, Jorge, Maria, Milan Ludmila (* 26. 11. 1923 – + 4. 7. 1998) – Ljubodrag Arambasic, děti Dolores

Edita (* 22. 1. 1925) – Nelson Verlangieri de Oliveira, děti Nelson, Paulo, dvojčata Maria Amália a Maria Augusta, Rodolfo Jan Tomáš (* 26. 4. 1930 – + 4. 9. 1977) – Helena Klátilová, děti Ludmila, Amálie

Marie (* 5. 1. 1933 – ?) – Joseph Nash, děti Stewart, Diana, John, Alexandra

(partneři sourozenců, partneři a děti dětí JAB ze Svět porozumí – rodokmen na s. XXIV přílohy)

 

 

Tomáš Baťa mladší:

Zlín pondělí 23. 7. 1934 – minulý týden odjel do Švýcarska – převzal vedení společnosti Möhlin, vedoucím Obchodního domu Zlín místo něho dřívější nákupce Novák

Zlín – pátek 8. 11. 1935 – ve středu 6. 11. odletěl do Londýna pokračovat v podzimním semestru studia na odborné škole koželužské a gumařské, při tom bude pracovat v Tilbury

 

Zdroje – zkratky:

MZA Zlín = Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Zlín NA = Národní archiv Praha

AÚTGM = Archiv Ústavu TGM (), fond Edvard Beneš (EB)

AMZV = Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, fond Londýnský archiv (LA), Londýnský archiv – doplňky (LA-D)

AUP = Archiv Univerzity Palackého Olomouc, fond Prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc. (JK) – nezpracovaný AJAB = Osobní archiv Jana Antonína Bati, Sao Paulo, Brazílie

AJN = Osobní archiv Johna Nashe, Boston, USA

Svět porozumí = ARCANJO, Francisco Moacir: Svět porozumí. Příběh krále bot Jana Antonína Bati, Krásná Lípa 2004 Dovětek = BAŤOVÁ DE OLIVEIRA, Edita, VERLANGIERI D´OLIVEIRA, Nelson: Dovětek, Krásná Lípa 2005